Kan du leve av pensjonen din?

Denne høsten har det kommet på plass en ordning for pensjonssparing med skattegunstige betingelser. Er det noe for deg?

Veldig mange av oss har basert alderspensjonen på folketrygden, pensjonsordninger via arbeidsgiver og prisstigning i egen bolig. Men er det egentlig nok?

En ting er sikkert; vi lever stadig lenger, og det gjør at det blir nødvendig for oss å tenke gjennom hva som kreves av spare- og pensjonskapital for å kunne leve komfortabelt fra den dagen yrkeskarrieren er over.

Vi lever lenger

Pensjonsreformen fra 2011 medfører at pensjonen blir levealdersjustert. Det innebærer at jo lenger vi er forventet å leve, jo mindre vil utbetales i pensjon hvert år. Dermed har alle fått mer ansvar for egen alderspensjon. Dagens 40-åringer kan altså få lavere alderspensjon enn dagens pensjonister.

Skattegunstig 

Myndighetene ønsker nå at den enkelte skal ta mer ansvar for egen pensjon, og har derfor lansert ordningen med Individuell pensjonssparing (IPS). Med denne ordningen har det kort fortalt blitt mer skattegunstig å spare langsiktig til egen pensjon.

Med IPS kan du sette inn inntil 40.000 kroner i året, men får tilbake 9.200 kroner i spart skatt. I realiteten er utlegget ditt drøyt 30.000 kroner, mens det er 40.000 kroner som står og godgjør seg med avkastning.

Denne avkastningen blir ikke skattlagt underveis. Det er først når du tar pengene ut du må betale skatt av hele beløpet, både sparebeløpet og avkastningen. Skattesatsen er fortsatt som kapitalskatt, for tiden 23 prosent.

Sjekk ut hva du kan vente 

Beregninger viser at 30-40 åringer kan forvente å få en betydelig høyere pensjon ved å benytte ny IPS på grunn av skattefordelene, sammenlignet med å spare i aksjefond utenfor IPS.

Dersom du er usikker på hva du kan forvente å få i pensjonsutbetaling, kan du i nettjenesten «Min pensjon» få en oversikt over din alderspensjon. Du kan også beregne hvordan levealdersjusteringen vil slå ut for deg i praksis. 

I IPS-ordningen kan man spare inntil man er 75 år. Tidligste uttak kan skje når du er 62 år. Det er ikke formuesskatt på innestående i spareordningen.

Tenk langsiktig

Husk at jo lenger til det er til du går av med pensjon, jo større aksjebeholdning bør du velge å ha i din pensjonsprofil. De aller fleste av oss som sparer langsiktig vil være best tjent med en strategi med en relativt høy andel plassert i aksjer, i et begrenset antall ulike fond, og å sitte langsiktig med disse fondene.

Etter hvert som du nærmer deg pensjonsalder vil de fleste anbefale at du reduserer aksjeandel, og flytter deg gradvis over i rentepapirer som ikke svinger like mye i verdi. Da reduserer du risiko og får en mer forutsigbar pensjonsutbetaling.

Les mer og bestill IPS her

Har du spørsmål om IPS kan du ta kontakt med vårt spareteam på telefon 23 00 08 00.