Hopp direkte til innhold

Godt årsmøte i Landkreditt

Årsmøtet i Landkreditt ble avholdt i Oslo like før påske.

2016 er konsernets 101. regnskapsår, og gjennom året har det vært jobbet hardt og holdt stø kurs for å styrke evnen til å oppfylle Landkreditts formål – å bidra til bedre økonomi for medlemmene og kundene gjennom å utvikle og tilby gode finansielle tjenester. De ambisiøse målene som er satt i langtidsplanen, er innen rekkevidde.

Ikke som alle andre

Landkreditt skiller seg fra øvrige aktører i finansnæringen ved å være et samvirke som benytter overskuddet til medlemmene og kundenes beste. I hovedsak betyr det svært gode betingelser og produkter tilpasset norsk landbruk. Vi ser stor effekt av Landkreditts arbeid med å sikre finansiering til landbruket gjennom eget utlån, og gjennom politisk påvirkning.

Stabilt og solid styre

Landkreditt er en organisasjon preget av lange linjer, og styresammensetningen er intet unntak i så måte. Valgkomiteens arbeid gjennom året, resulterte i en innstilling på gjenvalg av samtlige styremedlemmer som var på valg. Etter valget består styret av:

  • Styreleder Knut A. Nordmo
  • Nestleder Elisabeth Gjems
  • Styremedlemmer valgt av medlemmene er Kai Linnes, Eva Kaldahl og Hans Evard Torp. De ansatte har oppnevnt to styremedlemmer, Ingrid Fjellstad Luke, som er ny i år, og Øyvind Hestnes.
  • Varamedlem valgt av medlemmene er Ove Aanestad, mens Marianne Rudlang og Jørgen Østby er oppnevnt fra de ansatte.

Selv om styret ikke endres, ble det noen utskiftninger av tillitsvalgte:

  • Mangeårig ordfører Oddveig Gikling-Bjørnå ble takket av, og ble avløst av Bjørn Brustugun. Han er en av Landkreditts to årsmøterepresentanter fra Østfold, og har vært Landkreditts varaordfører i flere år.
  • Ny varaordfører er Anders Klaseie fra Akershus.

Vedtektsendring utvider årsmøtet

En av sakene som ble behandlet i år, var en justering i vedtektene som gir flere tillitsvalgte og dermed et utvidet årsmøte. Utvidelsen blir om lag 5 personer. Dette gjøres for å sikre at årsmøtet har en tilstrekkelig størrelse, og at det er god representasjon fra hele landet. Endringen effektueres ved neste valg på regionale årsmøterepresentanter i 2018. De oppdaterte vedtektene ligger tilgjengelig på medlemssiden.