Hopp direkte til innhold

God høststemning i høyrentemarkedet

Høyrentefondet Landkreditt Extra ga 0,47 prosent avkastning til andelseierne i august. Les mer i vår månedsrapport.

Fondet dro nytte av et stabilt høyrentemarked med stigende obligasjonskurser, og særlig våre posisjoner i BW Offshore bidro positivt.

Følg bloggen vår

Hold deg oppdatert på det som rører seg innen finans og landbruk. Vi kaller det sunt bankvett!

Les bloggen her

Ved utgangen av august hadde fondet levert 5,96 prosent avkastning inneværende år, mens det var opp 8,90 prosent over siste 12 måneder. Siden oppstart i oktober 2012 har Landkreditt Extra gitt 4,16 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning.

Bredt utvalg

Høyrentefondet Landkreditt Extra investerer sine midler i norske foretaksobligasjoner. Fondet investerer i obligasjoner utstedt i norske kroner med kort gjenværende rentebindingstid, og inntil fem års gjenværende periode til endelig forfall. Ved utgangen av august var det kun flytende rente obligasjoner i fondet.

I Landkreditt Extra investerer vi i et bredt utvalg av låntagere med målsetning om å oppnå en god risikospredning, både på bransjer og utstedere.

Meravkastning

Fondet forvaltes aktivt med sikte på høyest mulig risikojustert absolutt avkastning. Vi har sterkt fokus på fundamental kredittanalyse, og baserer oss på anerkjent metodikk fra internasjonale ratingbyråer. Vårt hovedfokus er å skape meravkastning ved å ta risiko innenfor klart definerte rammer knyttet til kredittkvalitet, sektoreksponering, utstedereksponering og grad av likviditet i porteføljeposisjonene.

Mer informasjon om Landkreditt Extra er tilgjengelig i vår ferske månedsrapport.