Hopp direkte til innhold

Fusjon mellom Landkreditt Kina og Landkreditt Utbytte

Andelseierne i begge fond har samtykket til at Landkreditt Kina fusjoneres inn i Landkreditt Utbytte.

Det ble avholdt andelseiermøte den 9. mai 2017 for å behandle styrets forslag om å fusjonere verdipapirfondene Landkreditt Kina og Landkreditt Utbytte, med sistnevnte som det overtakende fond.

Finanstilsynet har tidligere gitt sin tillatelse til fusjonen og andelseiermøtet har nå vedtatt fusjonen med stort flertall.

En nærmere beskrivelse av fusjonen og konsekvenser for andelseierne finnes i den informasjonen som ble sendt til andelseierne sammen med innkallingen til andelseiermøte.

Les protokollen fra andelseiermøte
Les innkallingen til andelseiermøte