Hopp direkte til innhold

Fortsatt gode avkastningsmuligheter i høyrentemarkedet

Høyrentefondet Landkreditt Extra ga 0,65 prosent avkastning til andelseierne i oktober. Les mer i vår månedsrapport.

Det er fortsatt sterk interesse for nye høyrenteobligasjoner i det norske markedet, og det ble lagt ut mange nye lån i oktober. Rentepåslagene på norske høyrentekreditter falt videre, og bidro positivt til avkastningen i fondet.

Landkreditt Extra rundet 5 år ved utgangen av oktober, og markerte denne begivenheten med en sterk måned for fondet, da alle enkeltposisjonene bidro positivt til avkastningen.

Hittil i år har fondet levert 6,90 prosent avkastning, mens det er opp 8,02 prosent det siste året. Siden oppstart i oktober 2012 har Landkreditt Extra gitt 4,20 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning.

Bredt utvalg

Høyrentefondet Landkreditt Extra investerer sine midler i norske foretaksobligasjoner. Fondet investerer i obligasjoner utstedt i norske kroner med kort gjenværende rentebindingstid, og inntil fem års gjenværende periode til endelig forfall. Ved utgangen av august var det kun flytende rente obligasjoner i fondet.

I Landkreditt Extra investerer vi i et bredt utvalg av låntagere med målsetning om å oppnå en god risikospredning, både på bransjer og utstedere. Ved månedsslutt var fondet investert i 47 ulike obligasjoner fordelt på 33 utstedere.

Meravkastning

Fondet forvaltes aktivt med sikte på høyest mulig risikojustert absolutt avkastning. Vi har sterkt fokus på fundamental kredittanalyse, og baserer oss på anerkjent metodikk fra internasjonale ratingbyråer. Vårt hovedfokus er å skape meravkastning ved å ta risiko innenfor klart definerte rammer knyttet til kredittkvalitet, sektoreksponering, utstedereksponering og grad av likviditet i porteføljeposisjonene.

Mer informasjon om Landkreditt Extra er tilgjengelig i vår ferske månedsrapport.