Hopp direkte til innhold

Fokus på toppfinansiering

Kapital er sammen med inntektsutvikling kritisk for at bonden skal kunne investere og utvikle seg. En paneldebatt med dette temaet var på agendaen under Landkreditts årsmøte.

I panelet deltok Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag, Nils Roald, kredittdirektør fra Innovasjon Norge og Knut A. Nordmo, styreleder i Landkreditt.

Til å lede innlegg og debatt, hadde vi fått med oss sjefredaktør i Nationen, Irene Halvorsen. 

Hvordan finansiere prosjekter?

Landkreditt har som formål å bidra til bedre økonomi for medlemmene og kundene gjennom å utvikle og tilby gode finansielle tjenester. 

Hvordan man skal sette sammen finansieringen av prosjekter i landbruket? Det er noe av det Landkreditt har jobbet mye med den siste tiden.

- Vi har over tid sett at mange gode prosjekter i distrikter med lave panteverdier er underfinansiert. Særlig er tilgangen på toppfinansiering en økende utfordring i disse delene av landet, innledet styreleder Knut A. Nordmo i Landkreditt.  

Bankene, inkludert Landkreditt Bank, kan i begrenset grad finansiere prosjekter der banken ikke får tilstrekkelig sikkerhet for låneengasjementet, på tross av at lønnsomheten i prosjektet i mange tilfeller kan være god.

- Landbruket trenger ei flerårig investeringspakke som tillegg til den ordinære årlige bevilgningen over jordbruksoppgjøret. Det store spørsmålet er hvem som skal ta risikoen? uttalte Einar Frogner fra Norges Bondelag.  

Må tenke nytt

Deltagerne var stort sett enige om at behovet for toppfinansiering var større enn tilbudet, og at det må tenkes nytt for å få til flere investeringer i gode prosjekter.

Innovasjon Norge har anledning til å gi risikolån til landbruket i dag, men dette gjennomføres med avsetninger fra potten som skal brukes til tilskudd.

- Denne måten å løse finansieringen på er ikke godt kjent, og er lite brukt. Man ser imidlertid at den utløsende effekten er stor der virkemidlet er brukt, sa Nils Roald fra Innovasjon Norge. 

Han oppfordret flere til å bruke ordningen. 

Interessert i landbruk?

Hver uke legger vi ut rykende ferske landbruksartikler i bloggen vår.

Følg bloggen vår her

Et nytt virkemiddel 

Landkreditt har spilt inn et konkret forslag om at det bør etableres en egen ordning som ikke konkurrerer med tilskuddsmidlene. Formålet med den nye ordningen skal være å sikre nødvendig toppfinansiering. 

- Et slikt virkemiddel vil gi bønder med gode prosjekter i distrikter med lave eiendomsverdier de samme investeringsmulighetene som bønder i mer sentrale områder, der eiendomsverdiene er høye, sa Nordmo.

Mange har fattet interesse for Landkreditts forslag, og det har også vært tema for flere artikler i media den siste tiden. 

Paneldeltakerne var samstemte i at det nå blir spennende å se hvordan det jobbes med denne problemstillingen videre. For det vi vet er at det er mange bønder som har stor investeringsvilje.