Hopp direkte til innhold

Flytt dine pensjonskapitalbevis

Har du pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere kan det være fornuftig å samle de og flytte de til oss.

Om lag 1,2 millioner nordmenn har innskuddspensjon i jobben. Dersom du har hatt flere arbeidsgivere de siste årene, har du mest sannsynlig flere pensjonskapitalbevis.

For å få høyest mulig pensjon bør du samle disse på ett sted. Dermed slipper du at pensjonskapitalen din går til å dekke administrasjonskostnader til de ulike pensjonsleverandørene.

Loven om obligatorisk tjenestepensjon trådte i kraft i 2006, og dersom du er ansatt i privat næringsliv er bedriften du jobber i pålagt å spare til pensjon for deg. Har du jobbet i bedriften i minst 12 måneder får du med deg en pensjonsrettighet som heter pensjonskapitalbevis. Mens du er ansatt i bedriften er det arbeidsgiver som dekker kostnaden ved å forvalte midlene som er oppspart til din pensjon. I det du slutter, eller blir alderspensjonist, er det du som må dekke kostnadene.

Er du usikker på hvilke avtaler du har i dag, får du full oversikt over alle dine pensjonskapitalbevis på norskpensjon.no. I oversikten finner du avtalenummer og leverandør. Dette trenger du når du skal flytte avtalene over til oss. Vi tar ingen gebyrer i forbindelse med flytteprosessen.

Velg spareformen som passer deg

Når du har flyttet pensjonskapitalbevis til oss tilbyr vi to forskjellige sparealternativer. Du kan velge en tilpasset spareprofil eller velge fond selv.

Se hvilken spareform som passer deg.

Skatt

Det regnes ikke formuesskatt av verdien på pensjonskapitalbevis, og ingen skatt på avkastning før utbetalingene starter. Utbetalt beløp beskattes som pensjonsinntekt.

Kostnader

Årlig administrasjonskostnad er 0,49 prosent av folketrygdens grunnbeløp (G). Ved saldo lavere enn 10.000 kroner reduseres kostnadene forholdsmessig. I tillegg påløper kostnader i underliggende fond. Årlig fondskostnader er avhengig av hvilke fond en benytter.

Utbetaling av pensjonskapitalen

Utbetaling skjer månedlig over minimum 10 år fra det året du ønsker å ta ut pensjon. Tidligst fra 62 år, hvis ikke særaldersgrense. I tillegg kan ikke utbetalingen avsluttes før tidligst fylte 77 år.

Finansportalen lanserte tidligere i år «Gebyrsjekken» for pensjonskapitalbevis. Her kan du selv undersøke hvor mye du betaler i gebyrer på dine pensjonskapitalbevis.