Hopp direkte til innhold

Flere med positiv økonomisk utvikling

En stadig større andel av norske bønder oppfatter at økonomien på bruket har utviklet seg i positiv retning. Andelen har økt fra 10 prosent i 2002 til 40 prosent i 2016.

Tallene fremkommer i undersøkelsen "Trender i norsk landbruk" som er gjennomført blant norske bønder siden 2002. I disse årene har andelen bønder som mener de økonomiske resultatet fra gårdsdriften har endret seg i positiv retning økt.

Naturlig nok har andelen som mener det er en negativ utvikling, gått motsatt vei. I 2002 var det to av tre bønder som ga uttrykk for en negativ økonomisk utvikling. Nå er andelen nede på en av fire bønder.

Ulike muligheter for tolkning

Det er flere tolkningsmuligheter for en slik trendutvikling. Undersøkelsen gjennomføres blant et utvalg av bønder. Resultatet blir dermed et uttrykk for situasjonen for et tverrsnitt av bøndene i Norge til en hver tid.

– Den opplagte forklaringen bak tallene er jo at bøndenes økonomi rent faktisk har blitt bedre. En delforklaring kan også være at de mest misfornøyde bøndene er de som slutter først og at bedringen slik sett gjenspeiler en endring i landbruksbefolkningen heller enn en bedring i økonomien, skriver Bygdeforskning

En tredje mulig deltolkning er å tenke at de bøndene som ikke har sluttet tar over areal og produksjon fra de som har sluttet og kan produsere mer. Det vil si at de oppnår en effektiviseringsgevinst og at tilskuddene fordeles på færre.

Store variasjoner i opplevelse av utviklingen

Det er en entydig tendens til at jo større brukene er, jo mer sannsynlig er det at den økonomiske utviklingen har vært positiv. Mens 61 prosent av bruken over 500 dekar opplever å ha hatt en positiv økonomisk utvikling siste 5 år er det bare 29 prosent av brukene under 100 dekar som sier økonomien har blitt bedre.

Også mellom de ulike produksjonene er variasjonen stor. Av melkeprodusentene er det 57 prosent som mener økonomien har gått i riktig retning, mens bare 20 prosent av planteprodusentene mener det samme.

Bygdeforskning: En større andel av bøndene har hatt positiv økonomisk utvikling på sine bruk