Hopp direkte til innhold

Finn din bonde-type

Hvis du vet hvilken type bonde du er, blir det lettere å få målrettet rådgivning når du trenger det. Dermed får du bedre råd.

Prosjektet "Kompetent bonde" skal forbedre bøndenes kompetanse gjennom mer effektiv samhandling mellom bonde, veileder og forsker. I en nylig publisert artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet The Journal of Agricultural Education and Extension blir det vist at det i Norge systematisk utvikles ordninger som tilpasser rådgiving til ulike typer bønder.

– Spesialisering i produksjon og nye økonomiske aktiviteter på gården økte behovet for spesifikk kompetansebygging og relatert rådgivningstjeneste til bønder. Det betyr at bøndene ikke trenger one-size-fits-all råd, men heller konkrete råd om deres egen situasjon og ressurser.

Interessert i landbruk?

Hver uke legger vi ut rykende ferske landbruksartikler i bloggen vår.

Følg bloggen vår her

Pro-aktive bønder søker råd

Som denne type bonde tar du kontakt med rådgivningstjenesten og er tydelig på dine forventninger til hva du vil ha hjelp til. Rådgiverne oppfatter dette som den ideelle bonden som trenger topp oppfølging. Alternativet er at bonden går til en annen rådgiver.

Denne typen bønder er åpne for og søker aktivt etter ekstern informasjon. Noen rådgivere finner imidlertid at det kan være vanskelig å møte disse bøndenes kompetanse. De kan oppfattes som krevende.

Gjør-det-selv-bønder går sin egen vei

Denne typen bonde har sjelden et sterkt forhold til rådgivningen. De kan til og med være i konflikt, det vil si at de reagerer på det som blir betegnet som sannheter med stor S. De kan derfor oppfattes av rådgiverne som kritiske og skeptiske.

Den typiske bonden i denne gruppen opplever at han har kontroll over egen situasjon og er usikker på om rådgiveren kan tilføre noe mer. Denne skeptiske holdningen kan gjøre at det blir vanskelig å skape en tillitsfull relasjon mellom bonde og rådgiver.

Vent-og-se-bønder drøyer litt

Denne typen bønder deltar ofte i møter og andre aktiviteter organisert av rådgivningstjenesten og følger godt med. Imidlertid er de ikke raske i å ta i bruk ny kunnskap, da de generelt er mer skeptisk for ekstern informasjon. Noen må til og med utfordres for å komme videre.
Fra rådgiverperspektivet utfordrer disse bøndene sjelden rådgivningstjenesten. Rådgiveren står imidlertid overfor utfordringer knyttet til å motivere bonden og fine ut hva han har behov for.

Tilbaketrukne-tradisjonalist-bønder

Det ligger i sakens natur at det ikke er aktiv kontakt mellom disse bøndene og rådgiverne. De følger vanligvis den retningen de pleier å følge. Rådgiverne opplever at det er vanskelig å få kontakt og utvikle forhold til denne typen bønder. For noen rådgivere er dette bekymringsfullt fordi de ser som en oppgave å inkludere alle bønder i sin rådgivende virksomhet.

Kilde: Kompetent bonde, Bygdeforskning