Hopp direkte til innhold

«En sammenhengende fest»

Forvalter Sigurd Klev i Landkreditt Forvaltning ble nylig intervjuet om aksjemarkedet.

I Finansavisens faste spalte, «Børsintervjuet», kunne vi nylig lese hva Landkreditt-forvalter Sigurd Klev mener om utviklingen i finansmarkedene i etterkant av finanskrisen i 2008.

Han mener at årene etter finanskrisen i 2008 har vært en nær sagt sammenhengende fest for investorene på Oslo Børs. Klev viser til at Hovedindeksen har gitt nærmere 17 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning siden markedet traff bunnen våren 2009, Klev, og fortsetter:

– De som har søkt trygghet og plassert midler i lavrisikoinvesteringer, ser nå tilbake på en periode der de er blitt fattigere – både absolutt og relativt sett – ettersom renteavkastningen har blitt spist opp av skatter og inflasjon.

Bedre avkastning

Han peker på at dagens bankrente på 1-2 prosent gir forutsigbare tap av kjøpekraft, og mener stadig flere vil se seg om etter alternativer.

- Fondet som jeg forvalter, Landkreditt Utbytte, gir til sammenligning en direkteavkastning på mellom fem og seks prosent og en løpende inntjening på mellom åtte og ni prosent, målt i forhold til dagens børskurser. Slik vi vurderer markedsutsiktene nå, vil investorene få god risikojustert avkastning fra både aksjer og kredittobligasjoner de neste par årene.

Han påpeker at Landkreditt Utbytte fokuserer på selskaper med høyest mulig grad av forutsigbarhet knyttet til fremtidig inntjening.

- Dette kan prege markedene

Avslutningsvis trekker Klev frem flere forhold som han mener vil prege markedene fremover:

  • Et vedvarende lavt rentenivå.
  • Økende inntjening i selskapene.
  • Økende utbyttebetalinger, basert på økt inntjening.
  • Tilbakekjøp av aksjer.
  • Økende risikovilje blant investorene (økende etterspørsel etter aksjer).
  • Økt oppmerksomhet og interesse for aksjer og aksjefond - støttet av myndighetenes skattegunstige initiativer (Aksjesparekonto og «Nye IPS»).

Oppslagsbildet er en faksimile fra Finansavisen lørdag 2. september.