Hopp direkte til innhold

En fristende global tanke

Mye bra og spennende er norsk. Kan det likevel være verdt å vende blikket utenfor Norge?

Som nordmenn kan vi være enige om at det er mye bra og spennende som er norsk. Vi har en meget solid økonomi, stor grad av frihet, minimalt med uroligheter, og faktisk også mange spennende og innovative bedrifter. Vårt norske aksjefond, Landkreditt Utbytte, er investert i et knippe av slike norske kvalitetsselskaper.

Kan det likevel være grunn for norske sparere å ha noe eksponering utenfor Norge? Svaret på dette spørsmålet er ja!

For det første er det slik at det å spre seg på flere markeder bidrar til å redusere risikoen i din portefølje. I en global aksjeportefølje er det langt flere ulike selskaper å plassere midlene i. Kunne du ikke tenke deg å bli medeier i spennende, fremtidsrettede selskaper som Apple, Nestlé og Volvo?SEKTORFORDELING: Verdensindeksen (MSCI AC World) og Hovedindeksen (OSEBX) på Oslo Børs.

I investeringsuniverset på Oslo Børs, er sykliske næringer som Energi og Materialer sterkt representert, mens andre, mer stabile næringer, som Helse og Teknologi, i mindre grad er representert. Og det finnes utvilsomt mange spennende selskaper i sterkt voksende økonomier som India og Kina.

Oljeavhengig 

En annen faktor som mange norske sparere ikke tenker på, er at Oslo Børs fortsatt er veldig oljeavhengig. Vi skal ikke spå om oljeprisutviklingen. Oljeprisen kan komme opp igjen, falle videre, eller forbli på dagens nivå. Ingen vet med sikkerhet.

Det vi derimot vet, er at Oslo Børs fortsatt svinger med oljeprisen, og vil antagelig fortsette å gjøre det også i fremtiden. Da er det interessant å vite at man i en global aksjeportefølje som ikke er valutasikret, vil ha en god andel plassert i aksjer som er notert i dollar. Visste du at oljeprisen og dollarkursen mot norske kroner har en tendens til å gå motsatt vei?

OLJE OG DOLLAR: USDNOK (invertert) på venstre akse og oljeprisen i dollar på høyre akse.

Ved å ha en andel av din samlede sparing i globale aksjer vil du derfor ha en delvis sikring mot et oljeprisfall ved at kronen svekkes mot dollar, og derved gir et ekstra avkastningsbidrag for deg som kronebasert sparer. Skulle oljeprisen stige og kronen styrkes, sitter du med en solid eksponering i norske aksjer ved å være i Landkreditt Utbytte.

VERDENSINDEKSEN: Globale aksjer (verdensindeksen) i norske kroner og i dollar siste 4 år.

Du trenger ikke gå over bekken etter vann

Dersom du liker tanken om å ha noe eksponering i globale aksjer, trenger du ikke gå så langt. Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global er et utmerket alternativ.

Fondet plasserer bredt globalt via et utvalg underfond. Vi i Landkreditt Forvaltning bestemmer hvilke regioner, sektorer og underfond vi skal være investert i. Fondet har eksistert siden 2005, og har siden oppstart gitt 6,2 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning. I de siste 5 årene har avkastningen vært hele 18,1 prosent årlig. Fondet har oppnådd en god rating fra uavhengige kilder.

Start sparingen globalt i dag! Bli medeier i et bredt utvalg av internasjonale kvalitetsselskaper.

Les mer om våre fond