Hopp direkte til innhold

Bli kjent med fasene som bonde

Det kan være viktig for deg å kjenne hvilken livsfase du er i som bonde. På den måten kan du gjøre de riktige satsingene, enten det er å ta over gård, investere eller trappe ned.

Hvilken livsfase er du i nå? Ved å koble generell forståelse for vår personlige utvikling med ditt liv som bonde, vil et eierskifte også bli lettere å gjennomføre. Her har du en kort beskrivelse av ulike faser.

Interessert i landbruk?

Hver uke legger vi ut rykende ferske landbruksartikler i bloggen vår.

Følg bloggen vår her

20-årene: Du blir selvstendig og uavhengig

Når tenårene er ferdig er det naturlig å kjenne lysten til å vise for deg selv at du kan klare deg på egen hånd. Kanskje det også er nødvendig å vise foreldrene dine at du står på egne ben. Dette gjør du best ved å flytte fra gården!

Noen få foreldre binder ungene til gården i denne perioden av frykt for at de ved å flytte ut ikke vil komme tilbake å overta. Dette kan virke mot sin hensikt. Det er mye bedre å oppleve at barna gjør et selvstendig valg, enn at de bare ble på gården uten å egentlig ha valgt det.

30-årene: Mestring og suksess

I denne fasen bør neste generasjon få etablere seg på gården. Energien og pågangsmotet er på plass. Kanskje er også livspartner og barn på plass? Det er klart for å etablere nytt liv på gården og gården er klar for nye tanker.

I denne fasen prøves ofte nye produksjoner eller nye måter å gjennomføre de etablerte produksjonene på. En del av endringene krever også til dels store investeringene. Perioden er derfor kritisk også økonomisk. Klarer jeg å mestre dette og lykkes jeg?

40 og 50-årne: Tid for kontroll og livskvalitet

I 40-årene har du lagt utprøvingen og usikkerheten fra 30-års fasen bak deg. Nå er det tid for å sikre deg kontroll og makt over situasjonen. Du oppnår en balanse mellom nysatsing og nedbetaling av gjeld. Du får rett og slett makt og kontroll over situasjonen.

For de fleste vil 50-årene kunne gi mulighet for en roligere livsfase. Det kan være greit fordi kroppen også begynner å gi deg signaler om at du begynner å bli eldre. I slutten av denne fasen, bør du aktivt begynne å tenke på hvordan du skal overlate gården til neste generasjon.

60 og 70-årene: Nyorientering og pensjon

Når du har passert 60 bør du ha en konkret plan for personlig nedtrapping med hensyn til jobben som bonde. Kunsten blir å få til denne nedtrappingen uten at gårdens virksomhet opplever en bølgedal. Derfor erfarer vi at et eierskifte før du er 70 er godt både for deg og gården.

Samtidig krever denne fasen at du har vilje til nyorientering. Du skal vende deg av med å være bonde og samtidig finne mening i hva en ny og roligere tilværelse kan by på.