Hopp direkte til innhold

Bekreftelse på gjennomført fusjon

Det ble avholdt andelseiermøte den 9. mai 2017 for å behandle styrets forslag om å fusjonere verdipapirfondene Landkreditt Kina og Landkreditt Utbytte.

Andelseiermøtet vedtok fusjonen med stort flertall. 

Les protokollen fra andelseiermøte (PDF)

Fusjonen ble gjennomført 15. juni 2017. 

Siste dag med kurs i begge fond var 14. juni 2017. Tidligere andelseiere i Landkreditt Kina er nå blitt andelseiere i Landkreditt Utbytte. 

Fondenes revisor, PWC, har den 16. juni 2017 utarbeidet en bekreftelse på at fusjonen er gjennomført i henhold til verdipapirfondlovens bestemmelser. 

Bekreftelsen kan du lese her