Bedre skattemotivert pensjonssparing

Sparing som reduserer skatten din, er alltid fristende. Endelig har myndighetene skjønt at de måtte gjøre noe med en ordning som ikke fungerte. Her er den nye pensjonssparingen.

Siden 2008 har vi hatt mulighet for skattemotivert individuell pensjonssparing (IPS). Men den fikk minimal oppslutning. Årsaken var at fordelen du fikk når du sparte var mindre enn skatten du fikk når du tok det ut igjen.

Ny ordning som motiverer og ikke straffer

Nå er en ny ordning på plass som gir bedre symmetri. Du sparer 24 prosent skatt på ditt årlige sparebeløp. Først når du tar pengene ut som pensjonist blir du skattlagt, men også da med lav skattesats som kapitalinntekt.

Skattekreditten du får er verdifull. Du setter inn inntil 40.000 kroner i året, men får tilbake 9.600 kroner i spart skatt. I realiteten er utlegget ditt drøyt 30.000 kroner, mens det er 40.000 kroner som står og godgjør seg med avkastning. Denne avkastningen blir ikke skattlagt underveis.

Ordningen er 20-30 prosent bedre

Først når du tar pengene ut må du betale skatt av hele beløpet, både sparebeløpet og avkastningen. Skattesatsen er fortsatt som kapitalskatt, for tiden 24 prosent.

Beregninger viser at dette gir en betydelig meravkastning i forhold til å spare på egen hånd utenfor ordningen. Undersøkelser antyder at 30-40 åringer kan forvente å få 20-30 prosent høyere pensjon på denne måten.

Også bønder får det bedre

Som næringsdrivende har bønder hatt mulighet til å spare 4 prosent av personinntekt i næring som pensjon med fradrag i skattbar inntekt. Denne gunstige ordningen fortsetter, og prosentsatsen økes til 6 prosent fra og med 2017.

Bønder kan i tillegg benytte seg av ordningen IPS. Som andre kan de også spare i aksjefond eller rentefond for inntil 40.000 kroner årlig. Man kan spare inntil man er 75 år. Tidligste uttak kan skje når du er 62 år. Det er ikke formuesskatt på innestående i spareordningen. Ordningen starter 1. november 2017.