Hopp direkte til innhold

Årets selvangivelse er forsinket

Bruk dagene før det blir vår til å bli ferdig med regnskap og selvangivelse for 2016. Det nye navnet på selvangivelsen er forresten skattemeldingen. I år kommer den senere enn noen gang.

Av og til kan en lure på om det gjøres endringer for endringenes skyld. I alle fall heter det ikke lenger selvangivelse, men skattemelding. I tillegg har det store oppslagsverket som het Lignings-ABC endret navn til Skatte-ABC. Men vi skal se på andre endringer og tips som er viktigere.

Skattemeldingen tilgjengelig fra 4. april

Den elektroniske versjonen av skattemeldingen skal være tilgjengelig i Altinn fra 4. april. Tre av fire skattytere får skattemeldingen kun elektronisk. De resterende som får papirutgaven i posten, må vente enda noen dager før de har den i postkassen. Dette er mye senere enn vanlig.

– Nye innrapporteringskanaler har blitt tatt i bruk og mange lovendringer har påvirket våre systemer, herunder ny skatteforvaltningslov. I den forbindelse ønsker vi å ha ekstra tid til kvalitetskontroll, skriver pressesjef i Skattedirektoratet, Merete B. Jebsen, i en epost til Skattebetalerforeningen.

Størst endringer for skogbruket

Fra og med 2016 er virksomhetsvurderingen endret for skogbruket. Det betyr at en del skogeiere vil kan klassifisere inntekt fra skogen som kapitalinntekt i stedet for næringsinntekt. Grensen går på størrelse av tilveksten, men også på aktivitet. Det er rom for vurdering her og du må foreta denne vurderingen senest ved dette årsoppgjøret

På hjemmesidene til Skogkurs finner du regneark under Kunnskapsskogen. Ett av disse hjelper deg til å forta en vurdering av om aktiviteten og omfanget hos deg fører til at skogen faller utenfor næringsbegrepet eller ikke.

Hjelp til avslutning av gjennomsnittsligning

Hvis din skog skal kapitalbeskattes, betyr det også at du for 2016 ikke skal gjennomsnittslignes. Her er det laget egne regler for overgangen, slik at tidligere ubeskattet inntekt kommer til beskatning som næringsinntekt.

På de samme hjemmesidene til Skogkurs finner du også et regneark som hjelper deg til å beregne avslutningen av gjennomsnittsligingen. Det samme regnearket kan også beregne kapitalinntektene og kapitalkostnadene som skal overføres til selvangivelsen.

Interessert i landbruk?

Hver uke legger vi ut rykende ferske landbruksartikler i bloggen vår.

Følg bloggen vår her

Nyttige datoer og veiledning

Også i år har Norges Bondelag utarbeidet en fyldig veiledning for årsoppgjør for bønder. Her vil du finne svar på det meste av det som er aktuelt for en bonde å tenke på knyttet til årsoppgjør og utfylling av skattemeldingen

Alle næringsdrivende må levere elektronisk skattemelding (selvangivelse). Fristen for endringer og innsending er 31. mai. Dette er også fristen hvis du vil betale inn mer skatt for å unngå renter på restskatt for 2016. Frist for innberetning og merverdiavgift er 10. april.