Hopp direkte til innhold

Aksjesparekonto

I løpet av 2017 vil vi tilby aksjesparekonto. Dette er et nytt produkt som gjør det både enklere og gunstigere å spare i aksjefond.

Med aksjesparekonto slipper du å betale skatt på gevinst når du bytter mellom aksjer og fond innad i kontoen, eller selge aksjer og fond med gevinst innad kontoen. Når du tar pengene ut av løsningen kan du ta ut investert beløp uten at det utløser skatt.

For eksempel dersom du har investert 100.000 kroner i et fond som har steget 30 %, kan du ta ut 100.000 kroner fra kontoen uten at dette utløser gevinstbeskatning.

Stortinget har bestemt å innføre ordningen som en del av forslaget til Statsbudsjett for 2017, og vi forventer at aksjesparekonto vil komme i første halvår 2017. Det vil bli gitt adgang til at den enkelte i inntektsåret 2017 kan overføre aksjer og aksjefond til den nye ordningen uten at det utløser skatt.

Siden du fritt kan selge aksjefond uten å utløse skatt på dine investeringer i aksjesparekontoen, kan dette være en fin mulighet til å ta en gjennomgang av dine aksjer og/eller aksjefond når du får årsoppgavene.

For de som har opparbeidet store gevinster på sine aksjefond og ikke vil gjøre noe siden det vil utløse skatt, vil det å flytte beholdningen over til en aksjesparekonto i 2017 være smart.