Hopp direkte til innhold

Ååå, som vi gleder oss til aksjesparekonto

Nå lanserer myndighetene endelig ordninger med bedre vilkår for langsiktig sparing i aksjer. Men det er en fallgruve du må se opp for.

For meg som har arbeidet med verdipapirsparing i hele min arbeidskarriere, er det som julaften og 17. mai på en gang, når myndighetene nå endelig lanserer ordninger med bedre vilkår for langsiktig sparing i aksjer.

Jeg tenker selvfølgelig på innføringen av aksjesparekonto, og nye og bedre vilkår for privat sparing til pensjon.

Slik jeg ser det

Per-Erling Mikkelsen

Per-Erling Mikkelsen

Administrerende direktør i Landkreditt Forvaltning

Fordeler

Jeg skal innrømme at jeg mer enn en gang har irritert meg grønn over alle de fordelene som sparing i eiendom i lang tid har hatt, fremfor sparing i aksjer. Du husker vel for noen år siden da sekundærbolig hadde samme ligningsmessige behandling som primærbolig, og formuesskatten var høyere enn i dag?

Samtidig var renten på vei ned og boligprisene på vei mot himmelen. Formuesskatten ble enkelt «tryllet» bort av en høy gjeld og lave ligningsverdier. Sparing i aksjer kunne overhodet ikke konkurrere med «å plukke penger på gaten» i boligmarkedet.

Noe har skjedd

Men så har det skjedd noe over de siste årene. Sakte, men sikkert, ble skatteskruen for sparing i sekundærboliger skrudd til ved at rabatten på formuesansettelsen ble kraftig redusert. Rentene har nådd bunnen, tilgangen til lån har nå blitt strammet inn, og videre boligprisoppgang er ikke lenger så selvskrevet.

Og midt oppi dette lanserer myndighetene i løpet av året nye og mer skattegunstige løsninger for sparing i aksjer. Både aksjesparekonto, og nye og bedre vilkår for privat sparing til pensjon tas i mot med takk. Og fra neste år behandles aksjer og sekundærbolig helt likt i forhold til formuesskatt (begge vil i 2018 få 20 prosent ligningsmessig rabatt i forbindelse med formuesansettelsen).

Stort fremskritt

Effekten av endringene vil etter alt å dømme bidra til at husholdningenes sparing fremover i større grad vil kanaliseres til samfunnsnyttig investering i nye og eksisterende bedrifter. Det er et stort fremskritt i forhold til historien, hvor nesten alt har vært syltet ned i ikke fullt så samfunnsnyttige investeringer i boligeiendom.

En annen effekt av dette vil være at norske husholdningers sparing over tid vil bli spredt på flere ulike aktivaklasser, og ikke bare eiendom. Risikoen i sparingen blir mindre ensidig sammensatt. Det er bra, og gir god grunn til å glede seg over disse nye ordningene.

Pass på

Midt oppi all velstanden må jeg likevel komme med en liten advarsel knyttet til bruken av aksjesparekonto.

Følg bloggen vår

Hold deg oppdatert på det som rører seg innen finans og landbruk. Vi kaller det sunt bankvett!

Les bloggen her

I denne ordningen vil du som sparer fritt kunne flytte mellom ulike verdipapirfond og enkeltaksjer, uten at dette utløser skatt. Mange tilbydere av aksjesparekonto vil nå øke sitt tilbud av fond, og etablere bredt sammensatte fondstorg. Et mangfoldig tilbud å velge mellom er i seg selv positivt.

Min bekymring retter seg mot et annet forhold. Det er knyttet til mangfoldet av produkter på en aksjesparekonto. Vi vet av erfaring fra empiriske undersøkelser at den gjennomsnittlige sparer ofte har veldig dårlig timing relatert til sin inn- og uttreden av aksjemarkedet generelt.

Det er grunn til å tro at det samme gjelder for inn- og uttreden av ulike typer av fond i ulike markeder. Utfordringen kan fort bli at utvalget av fond er veldig stort, og at vi som sparere hele tiden vil løpe etter de fondene som til enhver tid har levert den beste avkastningshistorikken.

Dette vil neppe vise seg å bli noen lønnsom tilpasning.

Tenk langsiktig

Her er det viktig å være klar over at det er valg av strategi for din samlede portefølje som bestemmer det aller meste av variasjonen i avkastningen i sparingen din over tid. I praksis er det den miksen du har mellom aksjer og renter som betyr mest. Valg av enkeltfond og tilbyder er av mindre betydning.

De aller fleste av oss som sparer langsiktig vil være best tjent med en strategi med en relativt høy andel plassert i aksjer, i et begrenset antall ulike fond, og å sitte langsiktig med disse fondene. Det enkle er ofte det beste, også her.

Les mer om aksjesparekonto

Her kan du lese mer om våre fond