Hopp direkte til innhold

5 sjekkpunkter for din maskinpark

Nei, dette handler ikke om vedlikehold av maskinene dine. Her får du i stedet 5 raske tips om hvordan du skal vurdere maskininvesteringer.

Med kostnaden vi har til leid arbeidskraft i Norge er det ikke rart at mange bønder satser på høy grad av mekanisering. Like fullt har du som leder av din virksomhet ansvar for å foreta en riktig sammensetning av maskinparken og sørge for en optimal utnyttelse.

1. Økes inntjeningen?

Grunnleggende for en investering er hvilken økt inntjening kjøpet av maskinen skal føre til. Vanligvis øker ikke omsetningen med en maskininvestering, men som følge av økt kapasitet spares kostnader. Det kan også være sparte kostnader til vedlikehold som er avgjørende. Vær ærlig med deg selv om hvilke kostnader du virkelig vil spare.

Interessert i landbruk?

Hver uke legger vi ut rykende ferske landbruksartikler i bloggen vår.

Følg bloggen vår her

2. Hva koster det å eie?

Når utstyret er innkjøpt og kommet på tunet begynner nytten av investeringen, men også verdifallet. I økonomisk sammenheng beregner vi denne reduksjonen løpende gjennom avskrivninger. I tillegg må du regne på rentekostnaden gjennom den kapitalen som bindes i maskinen. Sammen med forsikringer kan vi kalle dette eierskapskostnader. Det er faste kostnader du har enten du bruker maskinen mye eller lite.

3. Er det aktuelt å leie tjenesten?

Det vil være riktig å vurdere om noen investeringer i utstyr kan erstattes av periodevis maskinleie. Typisk vil det være et riktig valg når det utstyret du trenger er spesielt kostnadskrevende, spesialisert og / eller at du bare har bruk for utstyret i en kort periode. Da får du også frigjort egen tid som du kan bruke til noe som er mer nyttig.

4. Skal det være smart eller stort?

Det er viktig å vurdere nåværende og fremtidige behov for størrelse og kapasitet på utstyret når du planlegger en maskininvesterings. Tenk ikke for langt framover. Maskinelt utstyr må man regne med å bytte ut når behovet endrer seg. Det er viktig at kapasiteten er tilpasset det du skal tjene penger på nå. Derfor ser vi en gledelig tendens til at smart teknologi får mer fokus enn store maskiner.

Fagsider om landbruk

Sjekk vår guider innen eierskifte, investering eller hvordan du skal sikre fremtiden på gården.

Les våre fagsider

5. Har du ordnet finansieringen?

Alle traktor- og utstyrsforhandlere har kobling mot ulike finansieringsløsninger, vanligvis et leasingfirma. Ved å tilby deg gunstige renter og umiddelbart tilsagn, ønsker de at du skal gjennomføre handelen der og da. Gi deg tid til å sammenligne alternativene de tilbyr mot din egen bank.

Før du går til maskinforhandleren, bør du ha regnet på hvor store finansielle kostnader denne investeringen tåler. En god bedriftsleder har vurdert muligheten for finansiering og sjekket muligheten med sin bankforbindelse før han tar kontakt med maskinforhandleren.