Hopp direkte til innhold

Vil stemme mot skatteøkning

Regjeringens støttepartier har lagt fram sine alternative statsbudsjett. Her er de viktigste forslagene.

Regjeringen er avhengig av støtte fra KrF og Venstre hvis de skal få igjennom sitt statsbudsjett for 2017. For landbruket knytter det seg spenning til noen punkter. Vi tar dem i tur og orden nedenfor.

Jordbruksfradrag for aksjeselskap

Bondelaget har reagert negativt på regjeringens forslag om at driftsselskap i jordbruket organisert som aksjeselskap skal få jordbruksfradrag. KrF vil ikke godta at jordbruksfradraget åpnes for aksjeselskap og henviser til erfaring fra andre land. De er dermed på linje med Norges Bondelag i denne saken.

Venstre skriver ingenting om jordbruksfradrag og aksjeselskap i sitt alternative budsjett, men vil øke bunnfradraget til 70.000 kroner og øvre rense til 183.000 kroner. Videre vil de gi et ekstra jordbruksfradrag på 20.000 for bønder som driver eller legger om til økologisk produksjon. Samtidig vil de fjerne jordbruksfradraget for pelsdyrnæringen.

Skatt på bygdeutviklingsmidler

Både venstre og KrF skriver at de vil opprettholde skattefritaket for investeringstilskudd i distriktene for å stimulere investeringene i landbruket.

– Bygdeutviklingsmidlene er en viktig ordning for unge bønder og KrF vil derfor gå i mot regjeringens forslag om å fjerne skattefritaket for denne ordningen, skriver KrF i sitt alternative budsjett.

Klimatiltak

Venstre har profilert seg i debatten i høst når det gjelder klimatiltak. De vil bevilge 10 millioner til at landbruket kartlegger klimatiltak

KrF foreslår en økt bevilgning til klimasatsing i sitt alternative budsjett. De vil også etablere et nytt program for bioøkonomi i regi av Innovasjon Norge på 150 millioner kroner. Samtidig vil de prioritere mer penger til frivillig vern av skog.

Drivstoffavgift

Regjeringen har foreslått å øke avgiften på drivstoff, men Venstre foreslår å øke den ennå mer. Forskjellen utgjør rundt 100 millioner kroner. Her vil Venstre kompensere bøndene fullt ut gjennom for eksempel økt jordbruksfradrag.

KrF skriver at de ønsker å gå mer skrittvis fram når det gjelder økningen av drivstoffavgiften. Landbruket er et eksempel på et område der vi på grunn av målet om et aktivt landbruk i hele landet heller satser på tilskuddsordninger til grønn omstilling i stedet for avgiftsøkninger.

Les også: Jordbruksfradrag til aksjeselskap

Ansvar for kostnader til MRSA

– Antibiotikaresistente bakterier (MRSA) er et folkehelseproblem. Svinebøndene står i fremste rekke for å holde smitten ute av landet. Kompensasjonssatsene ved sanering av svinebesetninger må gjenspeile bedre bøndenes driftstap. KrF foreslår å øke kompensasjonssatsene med 20 millioner kroner, skriver KrF.

Kilder:
KrF: Alternativt statsbudsjett 2017
Venstre: Alternativt statsbudsjett 2017

Siste fondsartikler

Opphør av utkontrakteringsavtale

15. august 2017

Forvaltningen av verdipapirfondet Landkreditt Høyrente har siden høsten 2010 vært utkontraktert til Finansavdelingen i Landkreditt Bank.

Positive utsikter i aksjemarkedene

6. juli 2017

Etter 8 år med lave renter og stimulansepakker fra sentralbankene er det nå tegn til vekst i verdensøkonomien. Likevel forventes fortsatt lav styringsrente her hjemme i minst to år til.