Hopp direkte til innhold

Utsatt løsdriftskrav og økt inntekt

Som vanlig havnet jordbruksavtalen med et resultat mellom krav og tilbud.

Bondelagene krevde 860 millioner. Staten tilbød 90 millioner. Avtalen som ble inngått med Norges Bondelag har en ramme på 350 millioner kroner. Budsjettoverføringene økes med 100 millioner kroner, som er 170 millioner mer enn i statens tilbud. 

Som bonde kan avtalen gi deg en inntektsvekst på kr 10.900 per årsverk. Forutsetningen er at det er mulig å ta ut de forventede prisene i markedet og at effektiviseringen fortsetter.

Ulik tolkning av hva partene har fått til

– Avtalen fører vidare linene frå dei to siste jordbruksavtalane som har gitt gode vilkår for dei som vil satse vidare framover for å vere med å auke norsk matproduksjon, skriver departementet på sine hjemmesider. 

Bondelagene gikk hardt ut for nettopp å få endret de linjene som regjeringen har lagt de siste to årene. Staten anklaget jordbrukets organisasjoner for å be om omkamp, noe bondelagene avviste. Bondelaget er likevel fornøyd med retningen.

– Årets avtale bringer oss ikke helt i mål, men vi har fått regjeringa med på å jevne ut inntektsmulighetene mellom for eksempel små og store melkebruk. Det betyr i praksis at vi har klart å bremse opp den ensrettinga regjeringa så langt har stått for, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.  

Brems på økt støtte til de store

Ingen retning er snudd gjennom denne avtalen, men Bondelaget kan ha rett i at de har bidratt til å bremse ytterligere kraftig økning for de største. Dette viser at en utvikling som over et par år er vedtatt, er vanskelig å snu.

Et konkret eksempel på oppbremsingen er melkeproduksjon. I statens forslag skulle et melkebruk på 14 kyr få en økning på kr 4.400, mens et bruk med 55 kyr skulle få 11.700 per årsverk. Resultatet av avtalen viser at disse brukene nå får en økning på henholdsvis kr 5.000 og kr 5.300 per årsverk.

Løsdriftskrav som brekkstang for avtale

Det mest oppsiktsvekkende var at regjeringen stilte krav om enighet i avtalen for at de skal endre løsdriftskravet for melkekyr. Dette er normalt ikke en del av jordbruksforhandlingene. En slik endring kan foretas av departementet uten lovendring. Årsaken er at det er en forskriftsendring.

Bondelaget og Frp er begge for å utsette kravet til løsdrift, men de har nok ulike tanker bak det. Bondelaget vil dempe investeringspresset på små bruk. Frp vedtok en slik endring på sitt landsmøte nylig og koblet det mot mindre behov for tilskudd til landbruket.

Staten sparer mye på bortfall av rentestøtte

Satsene for tilskudd til avløsning for ferie og fritid er uendret, mens for sykdomsavløsning øker satsene med kr 30 per dag. For tidligpensjonsordningen er også satsene uendret.

Som foreslått fra staten øker investeringsmidlene med 26,5 millioner kroner, noe som var 9,5 millioner mer enn kravet fra jordbruket. Totalt går imidlertid bevilgningene til Landbrukets Utviklingsfond (LUF) ned med 55 millioner kroner. Av dette er 30 millioner reduserte utbetalinger til rentestøtte.

Siste landbruksnyheter

Bøndene vil ha 15.000 mer enn andre

27. april 2017

Kravet fra bondelagene til årets jordbruksoppgjør er en prøve på om Stortingets ønske om utjevning av inntektsforskjeller kan realiseres. Ellers foreslås skattefradrag på gårdssparing for unge (GSU).

Modererer endringer av konsesjonsloven

25. april 2017

Regjeringen har innsett at de ikke får flertall for sine mest radikale forslag til endring av konsesjonsloven. Nå får Stortinget saken til behandling. Forslagene vil fortsatt skape debatt.

Klar for diskusjon om tall

20. april 2017

Prosent eller kroner? Diskusjonen er i gang foran årets jordbruksforhandling. Men det felles tallgrunnlaget som brukes for forhandlingene viser også store sprik.