Hopp direkte til innhold

Uro i aksjemarkedene

Dagfinn Hopsdal, Investeringsdirektør i Landkreditt Forvaltning.
Det råder stor usikkerhet i verdens finansmarkeder ved starten av 2016, en usikkerhet som ble forsterket av kraftige børsfall og ytterligere press på oljeprisen gjennom årets første måned.

Verdensbanken presenterte sin nye prognose for verdensøkonomien 6. januar, hvor det ble understreket at de globale markedene må tilpasse seg en lavere vekstbane i Kina og andre fremvoksende økonomier. På denne bakgrunn ble prognosen for veksten i verdensøkonomien senket til 2,9 prosent i 2016, ned fra forrige prognose på 3,3 prosent for et halvt år siden.       

Lavere enn under finanskrisen

På den geopolitiske arena har spenningen mellom Saudi Arabia og Iran tilspisset seg, noe som har skapt frykt for ytterligere oljetilbud fra verdens største produsent. Oljeprisen ligger nå lavere enn det laveste nivået som ble registrert under finanskrisen, og så lenge det produseres for mye olje vil prispresset vedvare.

På den andre siden øker oljekonsumet i verden i takt med veksten i brutto nasjonalprodukt, og det kan dermed forventes at tilbudsoverskuddet vil bli absorbert på et eller annet tidspunkt i løpet av 2016.

Fortsatt aggressiv rente- og pengepolitikk

Aksjemarkedene har over lang tid blitt stimulert av nullrentepolitikk i USA, EU og Japan. Så lenge inflasjonstakten og veksten i eurosonen ikke viser mer tydelige tegn til varig oppgang, vil den europeiske sentralbanken videreføre og eventuelt forsterke sin aggressive rente- og pengepolitikk.

Sammen med den lave oljeprisen vil det prege rentemarkedet også i Norge fremover, og det utelukkes ikke at Norges Bank vil sette styringsrenten ytterligere ned fra dagens 0,75 prosent. Neste rentemøte finner sted 17. mars. 

Styringsrenten i Norge

     

Økende interesse for aksjefond

Signalene fra sentralbanksjef Olsen tvinger oss til å tenke alternative spareprodukter, og vi ser en trend i retning av økende interesse for aksjefond i Norge.

Vi trekker gjerne frem aksjefondet Landkreditt Utbytte som et godt alternativ for langsiktige sparere. Fondet, som investerer i solide, utbyttebetalende selskaper, har siden etableringen i februar 2013 levert over 13 prosent årlig gjennomsnittlig avkastning.

Se oversikt over våre fond