Hopp direkte til innhold

Uenig om redusert melkekvote

Tine ville redusere forholdstallet for å unngå overproduksjon. Departementet godtok reduksjon mot sin vilje. Hva skjer nå ved jordbruksoppgjøret til våren?

Etter årets drøftinger med bondelagene om melkekvotene, har landbruks- og matdepartementet mot sin egen vilje gått med på en reduksjon. Forholdstallet for disponibel kvote for kumelk er fastsatt til 0,98. For 2016 er forholdstallet 1,00. Endringen betyr at bonden kan produseres 98 prosent av kvoten i 2017.

Vedtak mot ministerens vilje

Næringsorganisasjonene mener at en reduksjon i forholdstallet er nødvendig for å unngå ubalanse i melkemarkedet framover. Departementet mener det er stor produksjonsvilje i norsk melkeproduksjon og at partene i jordbruksoppgjøret over tid har stimulert til nettopp dette.

– Eg meiner at endringa som no er gjort ikkje var naudsynt. Men ettersom faglaga la stor vekt på å redusere mjølkekvotene, har eg valt å akseptere denne løysinga. Eg vil samstundes minne om at dette vedtaket vil måtte påverke partane sine posisjonar i jordbruksforhandlingane til våren, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale til departementets hjemmesider.

Konsekvenser for jordbruksoppgjøret?

Indirekte sier landbruks- og matministeren at konsekvensen blir at det ikke er nødvendig å stimulere til økt melkeproduksjon i jordbruksoppgjøret til våren. Denne logikken deler nok ikke Tine og bondelagene.

Reduksjon i forholdstallet er antageligvis det rimeligste tiltaket staten kan gjennomføre. Alternativet med overproduksjon ville påført bonden kostnader gjennom økt omsetningsavgift og press på melkeprisen. Hvis ministeren til våren vil argumentere med at melkebønder ikke trenger så mye støtte, kan dette likevel bli dyrt for bonden.

Må forvente ubalanse i markedet noen år

Tine forventet en produksjon neste år på 1522 tonn melk hvis forholdstallet ikke ble justert. Forbruket er beregnet til 1495 tonn. Med tanke på en framtidig kutt av eksporten av Jarlsberg-ost, kan det være riktig å sette på bremsene.
I høst har 298 kumelkprodusenter solgt 25,7 millioner liter grunnkvote.

Sammenlignet med i fjor er det 22 færre produsenter. Omsetningen av kvoter er 2,2 millioner liter mindre enn i 2015. Du finner oversikt over salg i ditt fylke gjennom lenken nedenfor.

Ved årets omsetning av melkekvoter skal alt selges videre. Dermed skjer det heller ingen regulering av markedet gjennom årets omsetning av kvoter. Omsetningen vil bare gi en strukturendring og omfordeling mellom bøndene.
 
Kilder:
Landbruks- og matdepartementet: Forholdstala for mjølkekvoter i 2017 er fastsett
Landbruksdirektoratet:Tala for sal av kumjølkkvote er klare

Siste fra bloggen

Hver tredje gård i fritt salg

21. september 2017

Skal vi tro statistikken, går det 25 år mellom hver gang en gård skifter eier. I flere fylker har prisen på gårdene doblet seg i løpet av 10 år.

En god nyhet til norske småsparere

21. september 2017

Med aksjesparekonto blir det enklere for privatpersoner å spare i aksjer og aksjefond. Nå kan du kostnadsfritt bestille aksjesparekonto hos oss.

Bedre skattemotivert pensjonssparing

18. september 2017

Sparing som reduserer skatten din, er alltid fristende. Endelig har myndighetene skjønt at de måtte gjøre noe med en ordning som ikke fungerte. Her er den nye pensjonssparingen.