Hopp direkte til innhold

Uenig om redusert melkekvote

Tine ville redusere forholdstallet for å unngå overproduksjon. Departementet godtok reduksjon mot sin vilje. Hva skjer nå ved jordbruksoppgjøret til våren?

Etter årets drøftinger med bondelagene om melkekvotene, har landbruks- og matdepartementet mot sin egen vilje gått med på en reduksjon. Forholdstallet for disponibel kvote for kumelk er fastsatt til 0,98. For 2016 er forholdstallet 1,00. Endringen betyr at bonden kan produseres 98 prosent av kvoten i 2017.

Vedtak mot ministerens vilje

Næringsorganisasjonene mener at en reduksjon i forholdstallet er nødvendig for å unngå ubalanse i melkemarkedet framover. Departementet mener det er stor produksjonsvilje i norsk melkeproduksjon og at partene i jordbruksoppgjøret over tid har stimulert til nettopp dette.

– Eg meiner at endringa som no er gjort ikkje var naudsynt. Men ettersom faglaga la stor vekt på å redusere mjølkekvotene, har eg valt å akseptere denne løysinga. Eg vil samstundes minne om at dette vedtaket vil måtte påverke partane sine posisjonar i jordbruksforhandlingane til våren, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale til departementets hjemmesider.

Konsekvenser for jordbruksoppgjøret?

Indirekte sier landbruks- og matministeren at konsekvensen blir at det ikke er nødvendig å stimulere til økt melkeproduksjon i jordbruksoppgjøret til våren. Denne logikken deler nok ikke Tine og bondelagene.

Reduksjon i forholdstallet er antageligvis det rimeligste tiltaket staten kan gjennomføre. Alternativet med overproduksjon ville påført bonden kostnader gjennom økt omsetningsavgift og press på melkeprisen. Hvis ministeren til våren vil argumentere med at melkebønder ikke trenger så mye støtte, kan dette likevel bli dyrt for bonden.

Må forvente ubalanse i markedet noen år

Tine forventet en produksjon neste år på 1522 tonn melk hvis forholdstallet ikke ble justert. Forbruket er beregnet til 1495 tonn. Med tanke på en framtidig kutt av eksporten av Jarlsberg-ost, kan det være riktig å sette på bremsene.
I høst har 298 kumelkprodusenter solgt 25,7 millioner liter grunnkvote.

Sammenlignet med i fjor er det 22 færre produsenter. Omsetningen av kvoter er 2,2 millioner liter mindre enn i 2015. Du finner oversikt over salg i ditt fylke gjennom lenken nedenfor.

Ved årets omsetning av melkekvoter skal alt selges videre. Dermed skjer det heller ingen regulering av markedet gjennom årets omsetning av kvoter. Omsetningen vil bare gi en strukturendring og omfordeling mellom bøndene.
 
Kilder:
Landbruks- og matdepartementet: Forholdstala for mjølkekvoter i 2017 er fastsett
Landbruksdirektoratet:Tala for sal av kumjølkkvote er klare

Siste fra bloggen

Kjenner du tidstyven din?

13. juli 2017

Mange synes det er nytteløst å planlegge dagen fordi det alltid kommer noe i veien. Her kan du få noen tips til hvordan du kan ta styringen.

Positive utsikter i aksjemarkedene

6. juli 2017

Etter 8 år med lave renter og stimulansepakker fra sentralbankene er det nå tegn til vekst i verdensøkonomien. Likevel forventes fortsatt lav styringsrente her hjemme i minst to år til.

Leier jord og er fornøyd

5. juli 2017

Begrepet «selveiende bonde» står høyt i Norge. I Skottland er 65 prosent av bøndene forpaktere, og det ser ut til at de lever rimelig greit med ordningen.