Hopp direkte til innhold

Tyske bønder: Verre blir det ikke

Dårlige tider for tyske bønder
Det er kanskje vanskelig å tolke en slik uttalelse positivt, men bøndene i Tyskland har tro på bedring på lang sikt. På kort sikt tør de ikke investere.

Det tyske bondelaget, Deutsche Bauernverband (DBV), har offentliggjort konjunkturbarometer for juni.

Mer enn tusen bønder er spurt om hvordan de ser på utviklingen og konklusjonen er at stemningen fortsatt er på bunn.

De sterkeste utslagene gir dette seg for investeringslysten. Det positive er at det ser ut som nedgangen har stoppet, men investeringslysten og evnen er fortsatt ikke tilstede.

3 av 10 bønder har likviditetsproblemer

29 prosent av bøndene opplyser at likviditeten er anspent eller svært anspent. For tre måneder siden var tilsvarende andel 21 prosent. Verst er det blant melkeprodusenter hvor 40 prosent oppgir at de har problemer. Dette er en høyere andel enn under melkekrisen i 2009.

Bare 20 prosent av bøndene ønsker å investere i løpet av det neste halve året. For ett år siden var tilsvarende andel 27 prosent og for to år siden var det 34 prosent som hadde investeringsplaner. Investeringsnivået ligger nå på halvparten av tidligere år.

Konsekvensene av dette bekymrer det tyske bondelaget.

Tro på langsiktig bedring

Men bøndene har tro på en bedring på lang sikt. Det kan virke inkonsekvent, men er et tegn på at bøndene tror de har nådd bunnen. På en skala fra 1 til 5 havner verdien på 3,09 når det gjelder troen på en langsiktig positiv økonomisk utvikling.

Men noen lyspunkter er det også. Prisen på svinekjøtt er stigende og disse produsentene har en større optimisme.

Planteprodusentene syn på utviklingen derimot preges av mulige restriksjoner for bruk av kunstgjødsel og plantevernmidler.

Ikke aktuelt med midlertidig kvoteordning

Det registreres også en viss politisk usikkerhet hos bøndene. De blir usikre på om det er politisk vilje til å komme med egnede tiltak i den sårbare situasjonen landbruket er i. Det pekes også på at tyske bønders konkurransesituasjon kan være truet.

Nylig møttes tyske jordbrukspolitikere for å vurdere tiltak i forbindelse med melkekrisen. Et aktuelt tiltak er produksjonsbegrensning.

En frivillig ordning har ikke gitt resultater. EUs jordbruksminister Phil Hogan har gitt klar beskjed om at en gjeninnføring av melkekvoter, også for en begrenset periode, er ikke et mulig alternativ.

Eksterne lenker:

Fagsider landbruk

Les våre guider innen følgende tema:

EierskifteEierskifte

InvesteringInvestering

Sikre fremtiden Sikre fremtiden

Siste landbruksnyheter

Klar for diskusjon om tall

20. april 2017

Prosent eller kroner? Diskusjonen er i gang foran årets jordbruksforhandling. Men det felles tallgrunnlaget som brukes for forhandlingene viser også store sprik.

Ikke flertall for jordbruksmeldingen

9. april 2017

Regjeringen fikk ikke gjennomslag for jordbruksmeldingen i Stortinget. Dermed blir det bare mindre justeringer og ingen ny landbrukspolitikk. Les om uenigheten her.

Fokus på toppfinansiering

3. april 2017

Kapital er sammen med inntektsutvikling kritisk for at bonden skal kunne investere og utvikle seg. En paneldebatt med dette temaet var på agendaen under Landkreditts årsmøte.

Skal du etablere deg som bonde?

  • Rente fra 2,65 %  
  • Vi dekker tinglysning av panterett
  • Du får din egen kunderådgiver

Søk generasjonsskiftelån