Hopp direkte til innhold

Tina styrer børsen

I onsdagens utgave av Finansavisen ble forvalter Sigurd Klev i Landkreditt Forvaltning intervjuet om børsmarkedene.

Fremgangsrikt aksjefond

Sigurd Klev forvalter blant annet aksjefondet Landkreditt Utbytte, som fremheves som spesielt fremgangsrikt i artikkelen. Landkreditt Utbytte har levert 18 prosent avkastning så langt i år, og siden oppstarten høsten 2013 har den årlige avkastningen vært på hele 16,9 prosent. Ved siden av utbytteaksjer med sterke markedsposisjoner, god inntjeningsevne og solid finansiering, fokuserer fondet på egenkapitalbevis.

Noe av fremgangen til Landkreditt Utbytte og andre aksjefond kan tilskrives TINA.

- Med dagens rekordlave markedsrenter som bakteppe fremstår aksjemarkedet som et naturlig førstevalg for alle som søker avkastning på sin langsiktige sparekapital. Eller som det heter i utlandet: «There Is No Alternative!», forklarer Klev overfor Finansavisen, og fortsetter:- TINA ruler.

Børsen er fortsatt stedet å være

Den gode tilstrømmingen til aksjemarkedet vil fortsette med dagens renteregime, mener Klev:

- Når bankenes innskuddsrenter nå kryper nedover på ett-tallet, kommer stadig flere til å søke mot aksjemarkedet etter avkastning på sin langsiktige sparekapital. Så jeg tror vi vil se en vedvarende kjøpsinteresse for selskaper med forutsigbar inntjening, optimal kapitalstruktur og etablert utbyttepolitikk, sier han til Finansavisen.

Tina styrer børsen

Klev mener reduserte avkastningskrav har bidratt positivt til den generelle børsutviklingen i det siste og trolig vil gjøre det fremover også.

- I mange av tilfellene har kursnedgang i kvalitetsselskaper vist seg å være av forbigående art. Investorenes jakt etter attraktive investeringsobjekter trumfer dårlige nyheter. TINA styrer børsen, konkluderer han overfor Finansavisen.

Bildet er en faksimile fra Finansavisen 2. november 2016

Siste fondsartikler

Aksjesparekonto fra 1. september

21. juni 2017

Nå blir det enklere og mer attraktivt å spare i fond. Fra høsten kan du etablere egen aksjesparekonto for dine aksjer og aksjefond.

Bekreftelse på gjennomført fusjon

20. juni 2017

Det ble avholdt andelseiermøte den 9. mai 2017 for å behandle styrets forslag om å fusjonere verdipapirfondene Landkreditt Kina og Landkreditt Utbytte.

Slik skal vi bruke skattepengene

29. mai 2017

I løpet av de neste ukene får om lag 2,5 millioner lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret. Dersom du er en av de som får penger igjen, har vi noen gode råd til deg.