Hopp direkte til innhold

Tina styrer børsen

I onsdagens utgave av Finansavisen ble forvalter Sigurd Klev i Landkreditt Forvaltning intervjuet om børsmarkedene.

Fremgangsrikt aksjefond

Sigurd Klev forvalter blant annet aksjefondet Landkreditt Utbytte, som fremheves som spesielt fremgangsrikt i artikkelen. Landkreditt Utbytte har levert 18 prosent avkastning så langt i år, og siden oppstarten høsten 2013 har den årlige avkastningen vært på hele 16,9 prosent. Ved siden av utbytteaksjer med sterke markedsposisjoner, god inntjeningsevne og solid finansiering, fokuserer fondet på egenkapitalbevis.

Noe av fremgangen til Landkreditt Utbytte og andre aksjefond kan tilskrives TINA.

- Med dagens rekordlave markedsrenter som bakteppe fremstår aksjemarkedet som et naturlig førstevalg for alle som søker avkastning på sin langsiktige sparekapital. Eller som det heter i utlandet: «There Is No Alternative!», forklarer Klev overfor Finansavisen, og fortsetter:- TINA ruler.

Børsen er fortsatt stedet å være

Den gode tilstrømmingen til aksjemarkedet vil fortsette med dagens renteregime, mener Klev:

- Når bankenes innskuddsrenter nå kryper nedover på ett-tallet, kommer stadig flere til å søke mot aksjemarkedet etter avkastning på sin langsiktige sparekapital. Så jeg tror vi vil se en vedvarende kjøpsinteresse for selskaper med forutsigbar inntjening, optimal kapitalstruktur og etablert utbyttepolitikk, sier han til Finansavisen.

Tina styrer børsen

Klev mener reduserte avkastningskrav har bidratt positivt til den generelle børsutviklingen i det siste og trolig vil gjøre det fremover også.

- I mange av tilfellene har kursnedgang i kvalitetsselskaper vist seg å være av forbigående art. Investorenes jakt etter attraktive investeringsobjekter trumfer dårlige nyheter. TINA styrer børsen, konkluderer han overfor Finansavisen.

Bildet er en faksimile fra Finansavisen 2. november 2016

Siste fondsartikler

Opphør av utkontrakteringsavtale

15. august 2017

Forvaltningen av verdipapirfondet Landkreditt Høyrente har siden høsten 2010 vært utkontraktert til Finansavdelingen i Landkreditt Bank.

Positive utsikter i aksjemarkedene

6. juli 2017

Etter 8 år med lave renter og stimulansepakker fra sentralbankene er det nå tegn til vekst i verdensøkonomien. Likevel forventes fortsatt lav styringsrente her hjemme i minst to år til.