Hopp direkte til innhold

Svenskene bygger for kylling

Mens en del bønder i Norge må slutte med kyllingproduksjon, er samme produksjon i Sverige den eneste som øker investeringene. 

Nortura skal redusere sin produksjon av kylling. De har en overkapasitet på 30 prosent. Reduksjonen skal skje gjennom at produksjonsavtaler avvikles, delvis frivillig og delvis ikke. De som bor lengst unna de aktuelle slakterianleggene har ikke noe valg om å fortsette.

Årsaken til overproduksjonen er sammensatt. Over mange år har forbruket økt jevnt og mer enn mye annet kjøttforbruk. Blant annet på denne bakgrunn vedtok departementet å doble konsesjonsgrensen fra 140 000 til 280 000 kylling i året fra nyttår 2015. Mange bønder hadde allerede hus med kapasitet til å øke produksjonen og benyttet muligheten.

Redusert salg for Nortura

Omtrent samtidig sank etterspørselen som følge av en debatt om ESBL og antibiotikaressistens. I forbindelse med at ICA ble kjøpt opp av Coop, forsvant også en betydelig markedsandel for Nortura. Salget øker igjen, men veksten er ikke der den var tidligere. Dette går da spesielt ut over Norturas medlemmer.

Det vi ser er et varsel om en ny tid hvor samvirket har mindre makt fordi deres andel i markedet svekkes. Som bonde må du i større grad vurdere framtidsutsiktene og risikoen selv. At en rådgiver fra slakteriet anbefaler deg å bygge, er ingen garanti for at du har avsetning kort tid etter.

Satsing på kylling i Sverige

Men i Sverige bygges det videre. Faktisk er kyllingproduksjon, sammen med eggproduksjon, den eneste produksjonen som viser økt planlagt utbygging. Økningen gjelder spesielt i det som betegnes som mindre anlegg, det vil si innsett på mindre enn 10 000 kylling. I 2015 var det 45 produsenter som søkte om å bygge nytt, mens det de fire foregående årene har ligget i snitt på 3 nyanlegg årlig.

Det uttrykkes ellers bekymring i Sverige for at investeringene generelt er så lave i nybygg for husdyr. For melkeproduksjon har antall nye plasser blitt halvert siden 2008. Dette er en trend som fortsatte i 2015. Produksjonen av melk, storfekjøtt og svinekjøtt har vært stabil i 2015. Men hvis ikke investeringstakten øker, får svenskene et problem:

– Mjölk- och nötköttsproduktionen i Sverige sker i hög grad utanför de bördiga delarna av landet. Ökade investeringar inom produktionen behövs för att säkerställa jordbruket i dessa områden. De låga investeringarna i grisköttsproduktionen får återverkningar framöver eftersom moderna lösningar inte kommer till användning tillräckligt snabbt, vilket i sin tur kan medföra fortsatt minskad produktion i Sverige, sier Jordbruksverkets sjefsøkonom Harald Svensson.

Jordbruksverket: Positivt med ökande investeringar i fjäderfästallar