Hopp direkte til innhold

Større økning i jordleiepriser i år

Økningen i pris på leiejord er kraftigere i år enn i fjor.

For gras-, korn- og grønnsaksjord er økningen 5-6 prosent. Noen hevder at omlegging av tilskudd har bidratt til prisøkning på 10-12 prosent på to år.

Landbruksdirektoratet har også i år samlet inn priser på jordleie. I alt har 257 kommuner bidratt med grunnlagsdata. Opplysningene er omregnet til en gjennomsnittspris for ulike regioner og ulike formål. Ved hjelp av en beregnet indeks kan tallene også være nyttige for justering av eksisterende jordleieavtaler.

Indeksen har økt med 5-6 prosent for gras, korn og grønnsaker. I fjor økte de samme med 3-5 prosent

Økningen er lav for kulturbeite i år, men der var det en kraftig økning i fjor slik at økningen på to år er 12 prosent. Potetjord økte med to prosent.

Grønnsaksjord over 900 kroner

Som middelverdier for landet er følgende priser aktuelle per dekar på god jord i 2016 (med 2015 i parentes):

-      Grasdyrking            kr 273 (257)

-      Korndyrking            kr 361 (340)

-      Potetdyrking           kr 606 (594)

-      Grønnsaker/bær      kr 901 (854)

-      Kulturbeite             kr 72 (70)

Økt pris som følge av tilskuddsomlegging?

– Stort press på areal i enkelte område i Rogaland og Trøndelag fører til ekstra høge prisar i nokre kommunar, og høg variasjon i desse geografiske områda. Leigeprisane i Rogaland ligg høgast i landet for dei fleste produksjonsformer, bortsett frå jord til grønsaks- og potetdyrking, der prisen i Trøndelag også ligg høgt, skriver Landbruksdirektoratet i en kommentar.

En del av prisøkningen kan skyldes den kraftige omleggingen av produksjonstilskudd som har skjedd de to siste årene. Det er derfor en politisk diskusjon om tilskuddsøkningen kommer bonden eller jordeieren til gode.

Jordleien gjøres opp mot penger, ikke ytelser

– Betaling i form av motyting/naturalia ser ut til å vere mindre vanleg enn før, men fortsatt er det ein del av det i Trøndelag og nordover. Ved utleige til beite er gjerdehold brukt som motyting. Andre motytingar kan vere snøbrøyting og ved.

Resultatet fra undersøkelsen er basert på kroner per dekar per år i de enkelte kommunene. Alle prisene blir vektet. Denne vektingen innebærer at man tar hensyn til hvor mye leid areal det er i hver kommune.

Landbruksdirektoratet: Jordleigeprisar 2016

Siste landbruksnyheter

Robotbønder øker overskuddet

15. februar 2017

Bønder med melkerobot gjør det stadig bedre og har økt timelønnen med 60 prosent på to år. Men fortsatt tjener andre melkeprodusenter mer per time.

Flere med positiv økonomisk utvikling

3. februar 2017

En stadig større andel av norske bønder oppfatter at økonomien på bruket har utviklet seg i positiv retning. Andelen har økt fra 10 prosent i 2002 til 40 prosent i 2016.

Stabil bruk av arbeidsinnvandrere

31. januar 2017

Det er ikke bare grøntprodusentene som satser på utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Andelen melkeprodusenter som bruker slik arbeidskraft har omtrent doblet seg på drøyt ti år. Men andelen sier ikke alt.

Fagsider landbruk

Les våre guider innen følgende tema:

EierskifteEierskifte

InvesteringInvestering

Sikre fremtiden Sikre fremtiden