Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Sterk start på året

Etter et svært godt 2015, fortsetter vi med sterk og god vind i seilene i 2016. I første kvartal økte boliglånsutlånet med hele 17,8 prosent. Pilene peker også i riktig retning i landbruket, hvor utlånet økte med 2,6 prosent.

Ser vi på de siste tolv månedene under ett, økte utlånsvolumet for boliglån med 38,3 prosent, mens vi i landbruket har økt utlånsvolumet med solide 10,1 prosent.

Gode priser bidrar i vesentlig grad til det store kundetilfanget vi nå opplever. Samtidig tror konsernsjef Ole Laurits Lønnum at effektive selvbetjeningsløsninger er attraktivt for kundene.

- Det er tydelig at stadig flere får øynene opp for oss og våre gode betingelser, noe volumveksten og kundetilfanget i første kvartal viser oss. Samtidig ser vi en vekst i bruken av selvbetjente løsninger på nett. Vi er en ren nettbank som tilbyr effektive selvbetjeningsløsninger, og det tror vi faller i god jord hos kundene, sier Lønnum.

Markedets beste – for alle

I januar kuttet vi boliglånsrenten til ny beste rente på 1,99 prosent og var da blant de første til å bevege oss under to-tallet. Gjennom hele kvartalet har dette tilbudet stått seg som markedets beste for alle, det vil si at det er uavhengig av alder, medlemskap eller geografi.

Et av målene i vår vekststrategi for neste femårsperiode, er å utjevne forskjellen mellom personmarkeds- og landbruksporteføljene. Når vi går kraftig frem på boliglån, med en vekst på 17,8 prosent i første kvartal, er det i tråd med strategien. Hovedmålet med strategien er å styrke vår evne til å oppfylle vårt formål overfor landbruket.

God fart i landbruket

Vi har lange tradisjoner i landbruket og kontinuerlig et sterkt fokus på landbruket som kundegruppe. I første kvartal har vi en volumvekst på 2,6 prosent i landbruket.

- Når vi fortsetter å vokse i landbruket, viser vi at vi er attraktive og at vi lykkes med vårt formål. I dét ligger blant annet at vi skal bedre vår evne til både å ta risiko og konkurrere på pris for landbruket. Det oppnår vi gjennom vekst, sier Lønnum.

Beste rente på landbrukslån er på 2,95 prosent og den laveste siden oppstarten av banken i 2002.