Hopp direkte til innhold

Sterk start på året

Etter et svært godt 2015, fortsetter vi med sterk og god vind i seilene i 2016.

I første kvartal økte utlånsvolumet til bolig med hele 17,8 prosent. Pilene peker også i riktig retning i landbruket, hvor utlånet økte med 2,6 prosent. Ser vi på de siste tolv månedene under ett, økte utlånsvolumet for boliglån med 38,3 prosent, mens vi i landbruket har økt utlånsvolumet med solide 10,1 prosent.

Gode priser bidrar i vesentlig grad til det store kundetilfanget vi nå opplever. Samtidig tror konsernsjef Ole Laurits Lønnum at effektive selvbetjeningsløsninger er attraktivt for kundene.

- Det er tydelig at stadig flere får øynene opp for oss og våre gode betingelser, noe volumveksten og kundetilfanget i første kvartal viser oss. Samtidig ser vi en vekst i bruken av selvbetjente løsninger på nett. Vi er en ren nettbank som tilbyr effektive selvbetjeningsløsninger, og det tror vi faller i god jord hos kundene, sier Lønnum.

Markedets beste – for alle

I januar kuttet vi boliglånsrenten til ny beste rente på 1,99 prosent og var da blant de første til å bevege oss under to-tallet. Gjennom hele kvartalet har dette tilbudet stått seg som markedets beste for alle, det vil si at det er uavhengig av alder, medlemskap eller geografi.

Et av målene i vår vekststrategi for neste femårsperiode, er å utjevne forskjellen mellom personmarkeds- og landbruksporteføljene. Når vi går kraftig frem på boliglån, med en vekst på 17,8 prosent i første kvartal, er det i tråd med strategien. Hovedmålet med strategien er å styrke vår evne til å oppfylle vårt formål overfor landbruket.

God fart i landbruket

Vi har lange tradisjoner i landbruket og kontinuerlig et sterkt fokus på landbruket som kundegruppe. I første kvartal har vi en volumvekst på 2,6 prosent i landbruket.

- Når vi fortsetter å vokse i landbruket, viser vi at vi er attraktive og at vi lykkes med vårt formål. I dét ligger blant annet at vi skal bedre vår evne til både å ta risiko og konkurrere på pris for landbruket. Det oppnår vi gjennom vekst, sier Lønnum.

Beste rente på landbrukslån er på 2,95 prosent og den laveste siden oppstarten av banken i 2002.

Lån til landbruket

  • Rente fra 2,95 %
  • Gode og forutsigbare betingelser
  • Ingen termingebyr
  • Egen kunderådgiver

Søk landbrukslån

Lån til bolig

  • Rente fra 2,10 %
  • Ingen krav til alder
  • Ingen termingebyr

Søk boliglån

Mest lest

Risiko eller ikke – hvordan sparer du?

1. september 2016

Markedet forventer at vi fortsatt vil ha lave renter i lang tid fremover. Hvordan skal du best skal ivareta dine penger i et lavrenteregime?

Unngå sleipe svindlere

25. november 2016

Får du en e-post som tilsynelatende er fra Skatteetaten i disse dager, bør du være ekstra oppmerksom.

Setter tall på stordriftsulempene

8. juni 2016

Større avstander gjør at store gårdsbruk har høyere kostnader per produsert enhet, Kostnad til drivstoff per liter produsert melk er 60 prosent høyere på store enn små bruk. NIBIO har satt tall på dette.