Hopp direkte til innhold

Spareavtaler på fremmarsj

Stadig flere nordmenn får øynene opp for fordelene med fondssparing. Er det din tur nå?

Økningen i antall spareavtaler utgjorde 8,7 prosent fra året før, og det totale antall spareavtaler var nesten 800 000 ved utgangen av 2015. Hver måned spares det over 680 millioner kroner i fond via spareavtaler, og i snitt sparer vi hver måned 880 kroner per avtale.

Utvikling spareavtaler

Tallene, som er hentet fra Verdipapirfondenes forenings (VFF) årlige undersøkelse om spareavtaler i aksjefond og kombinasjonsfond, har sin klare tale. Spareavtaler i fond er på fremmarsj. 

Gleder seg over flere spareavtaler

Administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening, Bernt S. Zakariassen Bernt S. Zakariassengleder seg over økningen i antall spareavtaler og forklarer den med at lavrentemarkedet gjør at mange tenker nytt om plassering av pengene sine:

—     Med dagens lave innskuddsrenter ser mange etter andre muligheter for plassering av sparepengene sine. En månedlig spareavtale i fond er et trygt alternativ der du sprer investeringene dine i aksjemarkedet over tid, og dermed reduserer risikoen for å investere på «feil» tidspunkt, sier han.

Og det lønner seg å komme i gang tidlig, påpeker han.

— Fordelen med å starte sparingen i aksjefond tidlig, er at du med lengre tidshorisont kan ta høyere risiko og derigjennom oppnå høyere forventet avkastning.  I tillegg kan man nyte godt av rentes renteeffekten og utsatt skatt lengre enn de som er eldre.

Spare eller tippe lotto?

Ingen penger å spare, sier du? I følge Norsk Tipping spiller hele 70 prosent av befolkningen over 18 år på pengespill én eller flere ganger i året.  Alle er vel enige om at sjansen for å vinne i lotto er liten, men likevel spiller gjennomsnittskunden hos Norsk Tipping for flere tusen kroner i året.

Tør du bare å satse på lotto? 

Vil du bli millionær?

Hvis du vil leke litt med tall, kan du prøve sparekalkulatoren vår.

Sparekalkulator

Eksempelet her viser at ved et engangsinnskudd på 20 000 kroner og månedlig sparing på kr 3000 i 15 år vil gi deg en saldo på rett over 1 million kroner. Regnestykket forutsetter en årlig avkastning på fond på 7 prosent.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Start spareavtale, du også

En spareavtale i aksjefond er lønnsomt, enkelt og trygt. Sparer du jevnt og trutt, kan det bli store summer over tid.

Lytt til en erfaren sparer

Det er enkelt å sette opp en spareavtale i aksjefond. Du bestemmer selv hvor mye du vil spare hver måned. Når avtalen først er etablert, blir beløpet automatisk trukket fra din bankkonto og du får nye andeler i fondet. Det er fullt mulig å endre det månedlige beløpet underveis i en spareavtale.

Slik oppretter du en spareavtale.

Les mer om våre fond

Mest lest - Sparing

Risiko eller ikke – hvordan sparer du?

1. september 2016

Markedet forventer at vi fortsatt vil ha lave renter i lang tid fremover. Hvordan skal du best skal ivareta dine penger i et lavrenteregime?

Renteusikkerhet i markedet

16. september 2016

Helt siden finanskrisen har aksjemarkedene blitt kraftig stimulert av styringsrenter på tilnærmet null, kombinert med pengetrykking for tilbakekjøp av obligasjoner, først i USA og deretter i Eurosonen.

Lytt til en erfaren sparer

15. april 2016

Skal du lykkes med fondssparing over tid, bør du e den som forholder seg i ro gjennom svingningene. Det har Kjetil gjort.