Hopp direkte til innhold

Setter tall på stordriftsulempene

Større avstander gjør at store gårdsbruk har høyere kostnader per produsert enhet, Kostnad til drivstoff per liter produsert melk er 60 prosent høyere på store enn små bruk. NIBIO har satt tall på dette.

Når bønder oppfordres til å utnytte stordriftsfordelene, er det ofte at det ikke samtidig holdes et fokus på stordriftsulempene. En av faktorene er at med økt størrelse får bonden lenger avstand til arealene som dyrkes.

Ved å gå inn i tallene fra Driftsgranskingene har NIBIO analysert ulike kostnader som populært går inn under begrepet "Dekk og diesel". Tar man med maskinleie, leasing, frakt og diesel, viser resultatet at kostnaden er 60 prosent høyere per liter levert melk på store enn små bruk.

Avstand skaper økte kostnader

De rene drivstoffkostnadene er 37 prosent høyere på store bruk. Kostnadene per liter levert melk er 19 øre for bruk med 15 årskyr, mot 26 øre for bruk med 38,5 årskyr. Det er Nationen som refererer til tallene fra NIBIOs driftsgranskinger.

– Ei årsak til at kostnadene til diesel og leigekøyring stig per produsert liter mjølk kan vere at dei mindre bruka har jorda meir samla rundt fjøset. Når ein driv i større omfang med meir leigejord, så kan jorda ofte liggje eit godt stykke unna driftssenteret. Då ballar det fort på seg med meir køyring og større drivstofforbruk, sier Torbjørn Haukås, prosjektleder for driftsgranskingene hos NIBIO.

Misvisende bare å se på drivstoff

På større bruk er det mer av arbeidet som settes bort gjennom innleide maskintjenester. Dermed er noe av drivstoffkostnadene skjult i maskinleie. Det er også en del av bildet at større bruk mekaniserer mer enn mindre bruk. NIBIO har derfor også trukket inn maskinleie og leasingkostnader.

– For å nå over store areal har bønder ofte kraftigare utstyr og større maskinar. Dei har større kapasitet og klarer meir per time, men dei har òg mykje større drivstofforbruk, sier Haukås til Nationen.

Utvikling i feil retning

Prosjektleder for klima og fornybar energi i Bondelaget, Svein Guldal, sier at regjeringen tar utviklingen i feil retning. Han er ikke overrasket over funnene til NIBIO, og mener at dette er konsekvensen når driftsenhetene blir større.

– Sjølv der det er store samanhengande jordbruksområde blir det for store nye robotbruk fort to mil å køyre til jorda som ligg lengst unna. Det blir veldig mykje diesel og dekkslitasje av det, sier Guldal til Nationen.

Nationen: Stordrift gir langt større drivstofforbruk