Hopp direkte til innhold

Renteusikkerhet i markedet

Helt siden finanskrisen har aksjemarkedene blitt kraftig stimulert av styringsrenter på tilnærmet null, kombinert med pengetrykking for tilbakekjøp av obligasjoner, først i USA og deretter i Eurosonen.

Etter syv år med nullrentepolitikk valgte USA som forventet å sette opp styringsrenten med 0,25 prosent i desember 2015. Det var den første økningen siden 2006 og ble oppfattet som første trinn i en gradvis normalisering av rentemarkedet, med forventninger om to nye økninger i 2016.

På bakgrunn av den negative utviklingen i begynnelsen av året, signaliserte sentralbanksjefen i februar at de neste renteøkningene kunne bli satt på vent. Dermed snudde stemningen i aksjemarkedene, og frem mot den britiske EU-avstemmingen 23. juni lå de ledende indeksene på rundt samme nivå som ved årsskiftet.

Valgutfallet som viste flertall for «brexit» sendte både europeiske, amerikanske og japanske aksjer kraftig nedover, en korreksjon som viste seg å være forbigående.

Renteøkning i USA?

De siste ukene har det kommet markedsdata som viser at det ikke står så bra til i den amerikanske økonomien. Ulike barometre som gir tidlige signaler om utviklingen i tjenesteytende næringer og produksjonsbedrifter indikerer avmatting.

Data fra arbeidsmarkedet har heller ikke gitt grunn til begeistring, så det vil komme som en overraskelse på mange hvis Fed-sjef Janet Yellen øker den amerikanske styringsrenten i september.