Tydelig prisfall på jordbruksjord

Prisen på jord faller både i USA, England og Danmark. Men fortsatt er god jord et bra investeringsobjekt.

Hva er riktig prisnivå på jordbruksjord? Spørsmålet er umulig å besvare, men det er mulig med en viss forståelse av hva som påvirker endringene i pris.

Danmark er nok det landet vi kjenner best når det gjelder prisvariasjoner. Agrocura har gjort en analyse av hva "riktig" pris på jord i Danmark er.

Nivået på jordpris bør være 15.000 kroner

Analyse- og rådgiverfirmaet har vurdert prisene tilbake til 1885. Problemet med så lang vurdering er at vi i deler av denne perioden har hatt en kraftig avlingsutvikling som naturlig nok påvirker prisen. Danmark har også hatt en prisboble på 1980-tallet og 2000-tallet. 

Analytikeren mener at vi skal ned til et grunnivå som ligger på 120.000 danske kroner per hektar eller i underkant av 15.000 norske kroner per dekar. Husk at i statistikk for jordpris i Danmark er bygningene inkludert, men til gjengjeld er det kun gårder over 150 dekar som er med i statistikken.

Pris går ned fordi mer jord forventes solgt

Dette betyr at vi fortsatt skal se en justering nedover av prisen på jord i forhold til dagens nivå. Årsaken er flere. Fortsatt er det anstrengt økonomi i deler av dansk landbruk, noe som gjør at flere aktuelle kjøpere forventer et prisfall.

Det forventes også at flere eiendommer vil komme på salg som følge av alderssammensetningen i dansk landbruk. Det vil også føre til mer jord tilgjengelig i markedet, noe som kan presse prisen nedover.

Nedgang både i USA og England

I USA faller jordbruksprisen for første gang på seks år. Særlig opplevde mais-beltet i USA en kraftig nedgang med 3,5 prosent tredje kvartal i år. Årsaken ligger, i følge professor Ernie Goss, i dårlig inntjening og lave råvarepriser.

Også i England har de over lenger tid hatt stigende jordpriser. I 2014 steg prisene på jord med 12 prosent. Første halvår i år ble prisene redusert med seks prosent i forhold til nivået første halvår 2015. Usikkerhet rundt Brexit får noe av skylden sammen med generelt dårlig inntjening.

Fortsatt er god jord et godt investeringsobjekt

Men bildet er ikke entydig. Prisene faller ikke alle steder. I Nederland har prisene steget ni prosent på et år og er oppe i kr 58.000 per dekar. Noe stigning har det også vært i Sverige, særlig i Skåne. Tendensen er klar: Den beste jorda er mest attraktiv og prisen stiger fortsatt.

Variasjonene er tydelige i et land som Tyskland. I attraktive områder som Bayern er jordprisene steget med ni prosent siste året og er oppe i kr 43.000 per dekar. For Tyskland som helhet er snittprisen kr 18.000 per dekar. Tidligere Øst-Tyskland trekker ned med en snittpris på kr 12.000 per dekar..

I sentrale områder med god jord må en regne med etterspørsel som ikke er drevet av bønder. Investeringsselskapene ser på jord som et attraktivt element i sin portefølje. De finner investeringen lønnsom ved avkastning på to prosent per år med tanke på den sikkerhet som jord representerer.

Kilder:
Agrocura, Agrimoney og Landbrugsavisen: Engelsk jordprisboble bristet