Hopp direkte til innhold

Presten trøster skotske bønder

På fire år er inntekten til skotske bønder halvert, og det ser ikke ut til at det blir noen snarlig bedring. Nå satser kirken på landbruket

The Church of Scotland har utnevnt sin første jordbruksprest for å hjelpe stressede bønder i en tid med økonomisk krise i landbruket. Ikke bare er oppgaven å besøke bønder og deres familie, men også industrien som foredler maten. Det ligger også i oppdraget at han skal oppmuntre folk til å kjøpe lokalprodusert mat.

– Håpet er at Kirken gjennom denne nye stillingen kan møte bøndene der de er og bygge relasjoner som fører til en forståelse av de problemstillinger og spenninger knyttet til dagens moderne landbruk, skriver kirken i en uttalelse til avisen The Scotsman.

Inntekten halvert på fire år

Det er liten tvil om at skotske bønder sliter. I gjennomsnitt har de opplevd en halvering av inntekten på fire år. Inntekten i perioden 2014 til 2015 var på 23.000 pund eller 275.000 kroner. Bare det siste året var det en nedgang på 26 prosent. Årsakene til krisen er flere:

– Usedvanlig dårlig priser for flere produksjoner, men spesielt for mange av våre melkeprodusenter, og forsinket utbetaling av EU-støtte fra den skotske regjeringen, blir en alvorlig påkjenning for bondens helse, næringsliv og familieliv. Jeg kan ikke huske en tid hvor bønder i Ayrshire har måttet kjempe i slik motvind, sier Christine Cuthbertson, Ayrshire, regionsjef i det skotske bondelaget.

Melkeprodusentene hadde høyest inntekt

Fortsatt var melkeprodusentene de som tjente best. Her var gjennomsnittsinntekten drøyt 800.000 kroner i 2014-2015. De som driver med ren produksjon av kjøttfe hadde en inntekt noe over gjennomsnittet, 310.000 kroner, og har hatt en økning i inntekt siste året.

Årlig analyseres rundt 500 gårdsregnskap av skotske myndigheter. Resultatene for 2014-2015 inkluderer avlingene fra 2014 som viste en nedgang. Samtidig er det også en nedgang i tilskudd som bøndene mottar. I tillegg økte de faste kostnadene og prisen på innsatsfaktorene i produksjonen. Samlet forklarer dette den kraftige nedgangen i økonomisk resultat.

Resultatet som presenteres er før godtgjørelse til alt arbeid, både eget og ansattes arbeidsinnsats. Videre er det ikke beregnet rente eller leie av egen jord. For en familliedrevet gård uten leid hjelp kan derfor resultatet til en viss grad sammenlignes med resultatmålet NIBIO bruker for å måle inntekt for norske bønder. 

The Scotsman: Church of Scotland appoint farming minister

Farmers Weekly: Scottish farm incomes halved in four years