Hopp direkte til innhold

Slik kan du spare smartere

Etter et turbulent halvår strømmer småsparere igjen til aksjefond.

Nettotegningen i aksjefond i løpet av første halvår i år var på skarve 58 millioner kroner. Så langt i andre halvår er det nettotegnet i aksjefond for 1,5 milliarder kroner, viser nylig publisert statistikk fra Verdipapirfondenes forening.

Vi har sett det før; vi er bare mennesker som lett lar oss påvirke av stemningen i markedene. 

Usikkerhet

Svak tegning i første halvår skyldes en rekke hendelser som har skapt bekymring. Inngangen til året var preget av at aksjemarkedet i Kina raste, og denne usikkerheten spredte seg over til andre markeder. Avisene var fulle av overskrifter om at nå skal aksjemarkedet ned, og da er det lett å la seg friste til å selge seg ut av aksjefondene.

Etter en roligere periode på vårparten, var det Brexit som var på alles lepper i juni. Aviser og eksperter var samstemte i at ved et nei fra Storbritannia til EU, ville det bli kraftige negative utslag på valuta og børser. Historien endte som vi alle husker med et nei. I aksjemarkedene tok det imidlertid ikke mange dager etter folkeavstemmingen før markedene igjen var i pluss, og det var fokus var på andre ting. 

I november hadde man en tilsvarende situasjon ved presidentvalget i USA. De fleste eksperter var ute i media i forkant og fortalte om negative konsekvenser for verdens aksjemarkeder hvis Donald Trump vant. Det utenkelige skjedde – Trump flytter inn i Det hvite hus – og aksjemarkedene ristet hendelsen av nokså umiddelbart, og fortsatte ufortrødent oppover. Mange av de som hadde solgt seg ut i forkant, ble sittende igjen på perrongen.

Timing er en risikosport – tegn spareavtaler

Hva forteller dette oss? For det første at det er veldig vanskelig å forutse effekten på aksjemarkedene av ulike hendelser. For det andre påvirkes vi lett av den generelle stemningen i markedene, og ikke minst av hva som skrives i media.

Det er vanskelig å beholde roen og sitte gjennom svingningene i markedene. Faren er at vi timer både inngang og utgang av aksjemarkedene feil, og at vår avkastning derfor blir dårligere enn den burde vært. En rent mekanisk tilnærming til kjøp og salg er i mange tilfeller det beste. De som har hatt månedlige spareavtaler kommer bra ut av de svingningene som vi vet til enhver tid vil være der i aksjemarkedene.

Høst av den langsiktige meravkastningen for aksjer

Opp gjennom tidene er det nok av eksempler på uttalelser om aksjemarkedet som sier noe slikt som at; «det er risikabelt å spekulere i aksjer».

Å investere i en bredt sammensatt portefølje av aksjer, slik man gjør i et aksjefond, innebærer ingen såkalt spekulasjon i aksjemarkedet. Det man i realiteten gjør er å høste av den ekstra avkastningen en portefølje av aksjeselskaper gir i forhold til avkastningen i en risikofri plassering. Denne ekstraavkastningen er med på å kompensere for den generelle prisstigningen, og derved sikre kjøpekraften på sparemidlene dine på lang sikt.

Figuren nedenfor viser utviklingen på Oslo Børs fra 1983 og frem til i dag. Til tross for mange opp og nedturer, har børsen stadig nådd nye toppnivåer.

Rentes rente-effekten – en kraftfull multiplikator

Historisk har aksjer gitt en ekstra avkastning i forhold til risikofrie alternativer på 4-5 prosentpoeng. I dagens regime med svært lave renter kan man antagelig forvente en langsiktig normalavkastning for aksjer på 6-7 prosent. 

I figuren under har vi benyttet vår Sparekalkulator, og simulert akkumulert forskjell mellom sparing på konto til 1,2 prosent per år, og sparing i aksjer til 7 prosent per år, over en periode på 15 år.

I eksempelet er det forutsatt et engangsinnskudd på 50.000 kroner, og en månedlig sparing på 3.000 kroner. Legger man til grunn en årlig avkastning på 7 prosent, så viser sparekalkulatoren under at saldoen har vokst til over 1 million kroner.

Innskutt sparebeløp gjennom perioden er 590.000 kroner, og estimert gevinst gitt forutsetningene over, er rett over 500.000 kroner. Prøv vår sparekalkulator

Hegnar.no: Landkreditt Utbytte får toppkarakter