Hopp direkte til innhold

Sammen er vi sterkere

Landkreditt og Norges Bondelag signerte i høst en oppdatert samarbeidsavtale. Organisasjonene skal stå enda tydeligere sammen og jobbe for en bedre økonomi for bonden.

Samarbeidsavtalen fra 2009 mellom Landkreditt og Norges Bondelag blir nå oppdatert. Det betyr at de gode vilkårene for bondelagets medlemmer utvikles videre.

Organisasjoner på lag

Da Landkreditt SA ble stiftet i 1915, blant annet på initiativ av Norges Bondelag, var formålet å etablere en finansinstitusjon som skulle bidra til å skaffe finansiering til landbruket, samt å sørge for bedre økonomi for medlemmene gjennom gode finansprodukter.

I dag, over hundre år senere, har Landkreditt det samme formålet.

Samarbeidet med Norges Bondelag inneholder en rekke fordeler for medlemmene. Disse er oppsummert på en egen side tilpasset Bondelagets medlemmer.

I samarbeidet mellom partene skal det legges til rette for å være synlige sammen. Du vil derfor ofte treffe Landkreditt som Bondelagets samarbeidspartner på bank, når vi i fellesskap er på messer og andre arrangementer. Våre tillitsvalgte vil bli invitert som gjester på fylkesbondelagenes ledermøter, og Bondelaget inviteres som gjest på Landkreditts årsmøte.

Vi ser det som viktig å ha flere felles arenaer slik at vi kan jobbe sammen der vi har felles målsetninger. Som et ledd i dette vil Landkreditt også være en bidragsyter på Åpen Gård. Mange av de som var på Åpen Gård i 2016 gikk sikkert Landkreditts Natursti, som var vårt bidrag til dette arrangementet i år.

Mest lest

Risiko eller ikke – hvordan sparer du?

1. september 2016

Markedet forventer at vi fortsatt vil ha lave renter i lang tid fremover. Hvordan skal du best skal ivareta dine penger i et lavrenteregime?

Unngå sleipe svindlere

25. november 2016

Får du en e-post som tilsynelatende er fra Skatteetaten i disse dager, bør du være ekstra oppmerksom.

Setter tall på stordriftsulempene

8. juni 2016

Større avstander gjør at store gårdsbruk har høyere kostnader per produsert enhet, Kostnad til drivstoff per liter produsert melk er 60 prosent høyere på store enn små bruk. NIBIO har satt tall på dette.