Hopp direkte til innhold

Nøkkeltall for Landkreditt 2015

Årsresultat for Landkredittkonsernet i 2015 var 508,3 millioner kroner. Dette tallet omfatter også salget av Landkredittgården.

Justert for salget, er årsresultatet 154,1 millioner kroner.

Til sammenligning var konsernets årsresultat i 2014 på 130,7 millioner kroner. Resultatene for 2015 er historisk gode.

Utlånsvolumet til landbruket økte med 9,5 prosent i 2015. Av Landkreditt Banks forvaltningskapital på drøye 20 milliarder kroner, var 11 milliarder lånt ut til landbrukskunder.

Her er noen utvalgte nøkkeltall og utviklingen for disse de siste fem årene.

Årsresultat

Den gode resultatutviklingen har i hovedsak vært nødvendig som følge av sterkt økende soliditetskrav fra offentlige myndigheter. Resultatet i 2015 er spesielt påvirket av salget av AS Landkredittgården.

Utlånsvekst i prosent

Konsernet har hatt en moderat utlånsvekst. Som følge av økte kapitalkrav må det være en god balanse mellom utlånsvekst og inntjening.

For mer informasjon om regnskap og resultater, les årsrapporten for Landkreditt konsern og Landkreditt SA.

Mest lest

Risiko eller ikke – hvordan sparer du?

1. september 2016

Markedet forventer at vi fortsatt vil ha lave renter i lang tid fremover. Hvordan skal du best skal ivareta dine penger i et lavrenteregime?

Unngå sleipe svindlere

25. november 2016

Får du en e-post som tilsynelatende er fra Skatteetaten i disse dager, bør du være ekstra oppmerksom.

Setter tall på stordriftsulempene

8. juni 2016

Større avstander gjør at store gårdsbruk har høyere kostnader per produsert enhet, Kostnad til drivstoff per liter produsert melk er 60 prosent høyere på store enn små bruk. NIBIO har satt tall på dette.

Siste landbruksnyheter

Bøndene vil ha 15.000 mer enn andre

27. april 2017

Kravet fra bondelagene til årets jordbruksoppgjør er en prøve på om Stortingets ønske om utjevning av inntektsforskjeller kan realiseres. Ellers foreslås skattefradrag på gårdssparing for unge (GSU).

Modererer endringer av konsesjonsloven

25. april 2017

Regjeringen har innsett at de ikke får flertall for sine mest radikale forslag til endring av konsesjonsloven. Nå får Stortinget saken til behandling. Forslagene vil fortsatt skape debatt.

Klar for diskusjon om tall

20. april 2017

Prosent eller kroner? Diskusjonen er i gang foran årets jordbruksforhandling. Men det felles tallgrunnlaget som brukes for forhandlingene viser også store sprik.