Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Nøkkeltall for Landkreditt 2015

Årsresultat for Landkredittkonsernet i 2015 var 508,3 millioner kroner. Dette tallet omfatter også salget av Landkredittgården. Justert for salget, er årsresultatet 154,1 millioner kroner.

Til sammenligning var konsernets årsresultat i 2014 på 130,7 millioner kroner. Resultatene for 2015 er historisk gode.

Utlånsvolumet til landbruket økte med 9,5 prosent i 2015. Av Landkreditt Banks forvaltningskapital på drøye 20 milliarder kroner, var 11 milliarder lånt ut til landbrukskunder.

Her er noen utvalgte nøkkeltall og utviklingen for disse de siste fem årene.

Årsresultat

Den gode resultatutviklingen har i hovedsak vært nødvendig som følge av sterkt økende soliditetskrav fra offentlige myndigheter. Resultatet i 2015 er spesielt påvirket av salget av AS Landkredittgården.

Utlånsvekst i prosent

Konsernet har hatt en moderat utlånsvekst. Som følge av økte kapitalkrav må det være en god balanse mellom utlånsvekst og inntjening.

For mer informasjon om regnskap og resultater, les årsrapporten for Landkreditt konsern og Landkreditt SA.