Hopp direkte til innhold

Nå kan du få støtte tidligere

Nå åpnes det for utbetaling av 100 millioner i investeringsstøtte fra Innovasjon Norge i høst. Dette tas fra bevilgningen for 2017.

Litt mer fleksibilitet i systemet oppnås, men det blir ikke mer penger av dette.

Poenget med investeringsmidler fra Innovasjon Norge er at de skal ha en utløsende virkning for investeringen. Det betyr at støtten er avgjørende for at du klarer å gjennomføre prosjektet. Hvis du allerede har satt i gang, har du vist at du ikke er avhengig av midlene.

Mulighet for å få støtte før årsskiftet

Mange bønder er klare til å investere når søknaden sendes Innovasjon Norge. Ikke alle regner med saksbehandlingstid og manglende investeringsmidler. Det har derfor vært fokus på årsskiftet fordi det da blir tilgang til nye bevilgninger. I år forsøker Innovasjon Norge å ta noe på forskudd.

– Vi har sagt at fylka kan bruke inntil 20 prosent av neste års tildeling alt i haust. Det er ikkje eit mål å svi av pengane om det ikkje er gode prosjekt, men vi håper det kjem fram gode prosjekt slik at vi kan få brukt ein del av pengane, sier sektoransvarlig for landbruk i Innovasjon Norge, Kjell Bruvoll, til Nationen.

100 millioner kroner tilgjengelig i høst

Dette betyr at rundt 100 millioner kroner av IBU-midlene blir fremskyndet. Det er altså ikke snakk om noen ekstrabevilgning, men en tidsforskyvning. Totalt er det bevilget 574,5 millioner kroner til investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midler) for 2017.

Det er første gang en slik fremskynding av midlene foretas. I følge Nationen skjer dette som følge av en forespørsel fra Stortinget i fjor hvor departementet ble bedt om å vurdere start på utdelingen det året pengene ble satt av på jordbruksavtalen.

Bedre mulighet for planlegging

– Ein reknar med at tildeling på hausten kan gi betre planleggings- og byggeprosessar der bøndene kan stille med handfast finansiering i møte med entreprenørane, sier Bruvoll.

Prioritering av midlene skjer på fylkesplan. Det forutsettes at de midlene som nå gis på forskudd følger de samme prioriteringene som er lagt for 2016.

Ekstern lenke:

Nationen: Innovasjon Norge framskundar fjøsstøtte

Siste landbruksnyheter

Robotbønder øker overskuddet

15. februar 2017

Bønder med melkerobot gjør det stadig bedre og har økt timelønnen med 60 prosent på to år. Men fortsatt tjener andre melkeprodusenter mer per time.

Flere med positiv økonomisk utvikling

3. februar 2017

En stadig større andel av norske bønder oppfatter at økonomien på bruket har utviklet seg i positiv retning. Andelen har økt fra 10 prosent i 2002 til 40 prosent i 2016.

Stabil bruk av arbeidsinnvandrere

31. januar 2017

Det er ikke bare grøntprodusentene som satser på utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Andelen melkeprodusenter som bruker slik arbeidskraft har omtrent doblet seg på drøyt ti år. Men andelen sier ikke alt.

Fagsider landbruk

Les våre guider innen følgende tema:

EierskifteEierskifte

InvesteringInvestering

Sikre fremtiden Sikre fremtiden