Hopp direkte til innhold

Mindre skatt for matprodusenter

Bønder som lager mat og fôr får mindre skatt hvis taket på jordbruksfradraget fjernes. Bønder med andre inntekter taper. Skogeierne får tømmerkonto som gir bedre skattekreditt en gjennomsnittsligning.

Regjeringen har lagt fram sitt forslag til endringer i landbruksbeskatningen. I grove trekk foreslås to tiltak: Økt jordbruksfradrag for de med store inntekter fra matproduksjon og innføring av tømmerkonto som erstatning for gjennomsnittsligning i skog.

I fjor høst kom skatteskjerpelsen for bøndene gjennom økt formuesskatt for skog, redusert avskrivningssats for husdyrbygg og fjerning av skattefritakene for investeringstilskudd. Enkelt sagt kommer nå skatteletten.

Jordbruksfradrag til størst glede for de største

De foreslåtte endringene i jordbruksfradraget er en fordel for de som produserer mye mat. Forslaget innebærer at øvre grense fjernes, noe som betyr at du også får 38 prosent fradrag for inntekter over 334.300 kroner.

– Departementet foreslår videre å målrette jordbruksfradraget til inntekter fra i hovedsak fôr- og matproduksjon. Det innebærer at det ikke lenger gis jordbruksfradrag i inntekter fra utleie av bygninger til annet enn jordbruksformål, festeavgifter, leiekjøring med traktor utenfor jordbruket, drift av grustak, vedproduksjon, pelsdyrhold, avl, oppdrett og oppstalling av hest og produksjon av prydplanter, mv., skriver departementet i høringsnotatet.

Begrunnelsen som gis er at en del av disse tjenestene tilbys også av virksomheter utenfor landbruket, og disse har en konkurranseulempe sammenlignet med bønder som får et ekstra fradrag for slik virksomhet.

Fokus på store matprodusenter

Konklusjonen er at store matprodusenter tjener godt på den foreslåtte omleggingen. For en bonde med et overskudd på kr 500.000 som følge av kr 334.300 i produksjon av mat og resten som inntekt av brøyting, festeavgifter o.l., vil forslaget ikke medføre endret fradrag. Hvis hele inntekten kommer fra matproduksjon, økes fradraget med kr 63.000 og bonden sparer skatt tilsvarende kr 15.750.

Det er også ønskelig å innføre jordbruksfradrag for AS, men da uten bunnfradrag. Det medfører at det ikke er mulig å organisere seg fram til økt jordbruksfradrag ved å ha flere ulike foretak.

Tømmerkonto fordeler inntekten over tid

Det innføres en tømmerkonto tilsvarende det vi kjenner ved gevinst- og tapskonto. Det betyr at årets inntekt av skogsdrift føres inn på kontoen og at minst 20 prosent av saldoen må inntektsføres hvert år. Kostnader til skogkultur skal direkte fradragsføres i året.

Det kan nå bli fullstendig symmetri ved å finansiere et traktorkjøp i jordbruket med hogst i skogen. Mens inntekten tas til beskatning med 20 prosent årlig i skogen, får man mulighet til 20 prosent avskrivning årlig på investeringen i jordbruket.

Nye konsekvenser ved eierskifte av skog

Ved å fjerne gjennomsnittsligningen fjernes også de mye brukte mulighetene til skattetilpasning ved eierskifter. Her har det i 60 år vært store og utilsiktede muligheter til å spare skatt ved planlegging både for kjøper og selger.

En ny utfordring som kommer til å oppstå ved eierskifter dreier seg om reglene knyttet til kontinuitet. Selger i en familieoverdragelse vil kunne kreve overfor kjøper at han eller hun overtar skatteposisjonen som en resterende saldo på tømmerkontoen er. Dermed kan junior bli pålagt å fullføre seniors skatteansvar.

Finansdepartementet: Høringsnotat – Enkelte skatteordninger for landbruket (pdf)