Hopp direkte til innhold

Melkekrisen kan ha nådd bunnen

Ting kan tyde på at krisen i melkeproduksjonen i Europa har passert bunnen.

Mange bønder har lagt ned eller redusert og prisene begynner å bli bedre. Men fortsatt er situasjonen kritisk og ustabil.

Fra juni 2015 til og med juni 2016 ble melkeproduksjonen redusert i mange av de store produsentlandene i Europa. I Storbritannia har reduksjonen i perioden vært på ni prosent. Sett over tre år har de daglige leveransene blitt redusert med 6 prosent.

I Danmark er reduksjonen på fire prosent, tett fulgt av Frankrike med tre prosent og Tyskland med en prosent. Nederland og Irland derimot har på samme tid økt sin produksjon med fem prosent. Dette viser siste statistikk fra Eurostat.

Produksjonen reduseres og prisene går opp

På globalt nivå viser augustauksjonen til Global Dairy Trade en økning på 6,6 prosent, som er den største økningen hittil i år. Helmelkspulver dro opp indeksen med en økning på nær ti prosent. Prisindeksen har ikke vært så høy siden november 2015.

En sammenstilling fra den nederlandske landbruksorganisasjonen LTO viser at prissnittet i EU i juni var kr 2,32 per kilo melk. Av våre naboer er det det finske meieriselskapet Valio som kommer best ut. De tar i mot rundt 80 prosent av den finske melkeproduksjonen og betalte kr 3,18 per kilo. Arla Foods lå til sammenligning på kr 2,27 per liter melk.

Advarer mot å sette inn sterke regulerende tiltak

Fra Danmark viser en analyse at med den aktuelle melkeprisen vil 86 prosent av melkeprodusentene har likviditetsunderskudd. Av landets 3.257 melkeprodusenter er det nå 2.811 som har slikt underskudd. På 20 prosent av gårdene er underskuddet minst 82 øre per liter. En analytiker mener situasjonen vil gi en fallende melkeproduksjon, men advarer mot statlig støtte.

– Vi ser allerede at det skjer en reduksjon i produksjonen. Når man stimulerer statlig på to områder risikerer vi å sette fart i en oppgang som kan førte til en prisboble. I neste omgang kan det føre til at bedrifter tar gale beslutninger om sin framtidige produksjon, sier ATLs markedsanalytiker Torbjörn Iwarson.

Forbruket av drikkemelk øker

Det globale forbruket av drikkemelk var i 2015 på 251 milliarder liter. Det utgjør en stigning på 2,4 prosent i forhold til året før. Det viser en rapport fra analysebyrået Zenith International. Det er Asia som står for det meste av veksten og har i dag drøyt halvparten av verdens forbruk av drikkemelk. Vest-Europa, Nord-Amerika og Latin-Amerika har tilsammen 35 prosent av forbruket. Ifølge rapporten steg forbruket i alle regioner unntatt Nord-Amerika.

Eksterne lenker:

ATL: Europeiska mjölkproduktionen sjunker snabbt

Finans.dk: 86 pct. af mælkebedrifterne har underskud

Siste landbruksnyheter

Robotbønder øker overskuddet

15. februar 2017

Bønder med melkerobot gjør det stadig bedre og har økt timelønnen med 60 prosent på to år. Men fortsatt tjener andre melkeprodusenter mer per time.

Flere med positiv økonomisk utvikling

3. februar 2017

En stadig større andel av norske bønder oppfatter at økonomien på bruket har utviklet seg i positiv retning. Andelen har økt fra 10 prosent i 2002 til 40 prosent i 2016.

Stabil bruk av arbeidsinnvandrere

31. januar 2017

Det er ikke bare grøntprodusentene som satser på utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Andelen melkeprodusenter som bruker slik arbeidskraft har omtrent doblet seg på drøyt ti år. Men andelen sier ikke alt.

Fagsider landbruk

Les våre guider innen følgende tema:

EierskifteEierskifte

InvesteringInvestering

Sikre fremtiden Sikre fremtiden