Medlemskap gir fordeler

Gjennom medlemskap i Norges Bondelag oppnår du fordeler – også her hos oss.

Selv om du som låntaker og medlem i Landkreditt allerede har tilgang på mange fordeler, som medlemslån med historisk lav rente, er det andre fordeler med å være medlem av Norges Bondelag. 

Blant medlemsfordelene du får gjennom samarbeidsavtalen vi har med Norges Bondelag, er medlemskonto uten årsgebyr på kort, rabatter på pensjon og gode spareprodukter.

Fremmer landbruk over hele landet

Norges Bondelag jobber for økt matproduksjon på norske ressurser, produsert på en bærekraftig måte som gir trygg mat til alle.

Bondelaget jobber for både bønder og forbrukere, og alle som er opptatte av norsk matproduksjon bør være medlemmer av Norges Bondelag. 

Kunnskap

Enten du vil holde deg oppdatert på landbruksnæringen, eller trenger informasjon i forbindelse med en landbruksrelatert sak, kan et medlemskap i Bondelaget være nyttig.

Som medlem får du blant annet Bondebladet i postkassen hver uke. Gjennom “Min side” på bondelaget.no har du dessuten tilgang til standardavtaler for blant annet jordleie, utleie av jakt og tomtefestekontrakt. Som medlem har du også krav på en gratis innledende telefonsamtale med en av Bondelagets advokater om du skulle trenge advokatbistand.  

Bondelaget har også flere gode medlemsfordeler til sine medlemmer (ekstern lenke). 

Her kan du lese mer om fordelene Bondelagsmedlemmer får hos oss