Hopp direkte til innhold

Medlemskap gir fordeler

Gjennom medlemskap i Norges Bondelag oppnår du fordeler – også her hos oss.

Selv om du som låntaker og medlem i Landkreditt allerede har tilgang på mange fordeler, som medlemslån med historisk lav rente, er det andre fordeler med å være medlem av Norges Bondelag. 

Blant medlemsfordelene du får gjennom samarbeidsavtalen vi har med Norges Bondelag, er medlemskonto uten årsgebyr på kort, rabatter på pensjon og gode spareprodukter.

Fremmer landbruk over hele landet

Norges Bondelag jobber for økt matproduksjon på norske ressurser, produsert på en bærekraftig måte som gir trygg mat til alle.

Bondelaget jobber for både bønder og forbrukere, og alle som er opptatte av norsk matproduksjon bør være medlemmer av Norges Bondelag. 

Kunnskap

Enten du vil holde deg oppdatert på landbruksnæringen, eller trenger informasjon i forbindelse med en landbruksrelatert sak, kan et medlemskap i Bondelaget være nyttig.

Som medlem får du blant annet Bondebladet i postkassen hver uke. Gjennom “Min side” på bondelaget.no har du dessuten tilgang til standardavtaler for blant annet jordleie, utleie av jakt og tomtefestekontrakt. Som medlem har du også krav på en gratis innledende telefonsamtale med en av Bondelagets advokater om du skulle trenge advokatbistand.  

Bondelaget har også flere gode medlemsfordeler til sine medlemmer (ekstern lenke). 

Her kan du lese mer om fordelene Bondelagsmedlemmer får hos oss

Mest lest

Risiko eller ikke – hvordan sparer du?

1. september 2016

Markedet forventer at vi fortsatt vil ha lave renter i lang tid fremover. Hvordan skal du best skal ivareta dine penger i et lavrenteregime?

Unngå sleipe svindlere

25. november 2016

Får du en e-post som tilsynelatende er fra Skatteetaten i disse dager, bør du være ekstra oppmerksom.

Setter tall på stordriftsulempene

8. juni 2016

Større avstander gjør at store gårdsbruk har høyere kostnader per produsert enhet, Kostnad til drivstoff per liter produsert melk er 60 prosent høyere på store enn små bruk. NIBIO har satt tall på dette.

Siste landbruksnyheter

Robotbønder øker overskuddet

15. februar 2017

Bønder med melkerobot gjør det stadig bedre og har økt timelønnen med 60 prosent på to år. Men fortsatt tjener andre melkeprodusenter mer per time.

Flere med positiv økonomisk utvikling

3. februar 2017

En stadig større andel av norske bønder oppfatter at økonomien på bruket har utviklet seg i positiv retning. Andelen har økt fra 10 prosent i 2002 til 40 prosent i 2016.

Stabil bruk av arbeidsinnvandrere

31. januar 2017

Det er ikke bare grøntprodusentene som satser på utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Andelen melkeprodusenter som bruker slik arbeidskraft har omtrent doblet seg på drøyt ti år. Men andelen sier ikke alt.