Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Ligningskurser for våre fond

Her finner du ligningskursene for alle våre fond for 2015. I rentefondene har det vært en utdeling av opptjente renter ved årsskiftet, her kan du også lese mer om dette.

Ligningskursen er lik skattemessig verdi per andel i verdipapirfondet, og utgjør hele markedsverdien per andel per 31.12.2015. Ligningskursen benyttes til beregning av ligningsverdien, og vil fremkomme på årsoppgaven for 2015. Årsoppgavene blir sendt ut fra VPS i løpet av januar 2016. Dersom du har solgt fondsandeler i løpet av 2015 vil du i tillegg motta en realisasjonsoppgave. Denne sendes ut fra VPS i begynnelsen av februar 2016.

Alle skattemessige posteringer knyttet til dine fond vil også fremkomme i den ferdig utfylte selvangivelsen.

Ligningskurser pr. 31.12.2015

Fondsnavn Fondstype Ligningskurs
Landkreditt Aksje Global Aksjefond 195,6506
Landkreditt Kina Aksjefond 307,3911
Landkreditt Norge Aksjefond 166,4792
Landkreditt Utbytte Aksjefond 130,7791
Landkreditt Extra Rentefond 95,3071
Landkreditt Høyrente Rentefond 97,3075

 

Utdeling av rentefond

Alle som var andelseiere i Landkreditt Høyrente eller Landkreditt Extra 31. desember 2015 har mottatt nye fondsandeler på sine kontoer i Verdipapirsentralen. De nye andelene tilsvarer verdien av opptjente renteinntekter i fondet ved årsskiftet.

Som en konsekvens av at antallet fondsandeler har økt, har verdien per andel i fondet blitt justert ned. Tildelingen av nye andeler har ingen effekt på andelseiernes formuesverdier. Det nye antallet andeler multiplisert med den justerte andelsverdien ved årsskiftet er identisk med «gammelt» antall andeler multiplisert med «gammel» andelsverdi.

Det fremgår av endringsmeldinger fra VPS hvor mange nye fondsandeler som har blitt kreditert hver enkelt andelseiers VPS-konto. De nye andelene vil fremkomme i VPS systemet så snart de er bokført. 

Landkreditt Høyrente

Andelsverdi pr. 31.12.2015, ikke justert 99,5844
Avkastning per andel 2,2769
Andelsverdi, nettokurs 97,3075

 

Landkreditt Extra

Andelsverdi pr. 31.12.2015, ikke justert 96,3744
Avkastning per andel 1,0673
Andelsverdi, nettokurs 95,3071