Hopp direkte til innhold

Lanserer bankkort til barn

Nå relanserer vi kort for barn og ungdom, med lavere bruksgrense tilpasset barn under 13 år.

Kortet vi tilbyr til barn og ungdom er egentlig ett og samme kort, med beløpsgrenser og bruksmuligheter som endres automatisk etter hvert som barnet blir eldre. Det er derfor ikke behov for å bytte kort i forbindelse med 13-årsdagen.

- En 10-åring og en 17-åring har ulike behov når det gjelder bruk av penger og kort, sier banksjef for personmarked, Lars Johannessen. — Derfor har vi nå tilpasset kortet til de under 13 år. Kort til ungdom mellom 13 og 18 år tilbyr vi selvfølgelig fremdeles, og nå blir dette kortet også åpnet for netthandel.

For kortkunder under 13 år er det mulig å bruke inntil 1.000 kroner på varekjøp i løpet av 7 dager. Kortet kan bare brukes når det er penger på konto.

Fra fylte 13 år og frem til fylte 18 år, er beløpsgrensene økt, og det åpnet for netthandel. Les mer om ungdomskort.

Sjekker kontoen

Vårt barne- og ungdomskort er online-kort. Det innebærer at minibanken/betalingsterminalen sjekker om det er penger på kontoen før penger kan tas ut eller varer kjøpes med kortet.

Hvis det ikke oppnås kontakt med banken (ikke er online), eller det ikke er penger på konto, får ikke barnet brukt kortet.

Ukepenger rett på kortet

Brukskontoen som opprettes sammen med kortet, kan for eksempel brukes til å innbetale ukepenger. Hvor mye penger det skal stå på kontoen og hvor ofte det skal overføres, er det opp til foreldrene å bestemme.

Lars har vært gjennom flere ukepengeordninger med sine barn. Hovedårsaken til at de har blitt kortvarige, mener han er selve betalingen.

- Utbetalingen av ukepengene var avhengig av at jeg eller kona hadde kontanter, og det hadde vi jo sjelden, sier Lars. Når barna har eget kort, overføres pengene fra foreldrenes konto til barnas konto i mobilbanken med få tastetrykk.

Snakk med barna om kort og penger

- Uavhengig av om pengene som settes inn på barnas konto er «lønn» for utførte oppgaver hjemme, er det nyttig at barnet erfarer at det blir tomt, sier Lars avslutningsvis. - Barnet trenger å lære hvordan penger kommer inn på konto og hvordan de går ut – og hvordan kort faktisk kan bli tomt. Det er dessuten lurt å bli enig med barnet om hva pengene kan brukes til.

Det er store ulikheter i modenhet hos barn i samme alder, så det er de foresatte som kjenner barna, som best vurderer om sitt barn er klar å bruke bankkort på riktig måte. Vi følger Finans Norges anbefaling om en nedre grense på 7 år.

Barnevakten.no kan du lese mer om trygg netthandel og bankkortbruk for barn og unge.

Les mer om barnekort
Les mer om ungdomskort

Siste fra bloggen

Opphør av utkontrakteringsavtale

15. august 2017

Forvaltningen av verdipapirfondet Landkreditt Høyrente har siden høsten 2010 vært utkontraktert til Finansavdelingen i Landkreditt Bank.