Hopp direkte til innhold

Låner stadig ut mer til landbruket

I fjor økte vårt utlånsvolum til landbruket med 9,5 prosent. Vi viser gjennom solid vekst at vi er attraktive og at vi lykkes med vårt formål overfor landbruket. Den gode utviklingen fortsetter i 2016.

Landkreditt Bank har lange tradisjoner i landbruket, og landbruket er vår primære kundegruppe. Av Landkreditt Banks forvaltningskapital på drøye 20 milliarder kroner, var 11 milliarder lånt ut til landbrukskunder i 2015.

Vi eies av våre medlemmer i landbruket, og over 100 år etter etableringen av Landkreditt, står vårt formål uendret og sterkt. Vi skal bidra til bedre økonomi for medlemmene og landbruket gjennom å tilby gode bank- og finanstjenester.

Lik risiko gir lik pris

Som et samvirke av låntakere, behandler vi medlemmene våre likt. Det betyr at lik risiko gir lik pris. Våre medlemmer tilbys en best mulig pris ut fra en vurdering av risiko.

En av våre verdier er langsiktig. Dette gjenspeiles blant annet i hvordan vi tenker i våre kundeforhold. Våre priser skal være konkurransedyktige over tid. Kortsiktige lokketilbud er ikke noe vi driver med. Våre betingelser skal stå seg godt på lang sikt, og gi en forutsigbarhet for bonden.

Landbrukskompetanse i sentrum

Landbruksavdelingen vår består av 25 kompetente medarbeidere som utelukkende jobber med landbrukssaker. Dette gjør at vi trolig har bank-Norges sterkeste fagmiljø på landbruk. I fagmiljøet inngår dessuten våre fem distriktssjefer, som representerer oss lokalt og ofte tar bankmøtene hjemme hos kunden.

Vi har kunnskap om og forståelse for hvor komplekse finansieringssaker i landbrukssektoren er. Vi skjønner hva bonden trenger. Det er dessuten viktig for oss å være på lag med bonden og i fellesskap finne de beste løsningene i alle situasjoner.

Norsk landbruk har et stort behov for investeringer. Vi jobber aktivt med på å påvirke norske myndigheter for å sikre at norske bønder i best mulig grad har tilgang til de investeringsvirkemidler som trengs for å realisere lønnsomme og gode prosjekter der det er vanskelig å få på plass finansiering i dag.

Historisk lav landbruksrente

Vi har for tiden en beste rente på landbrukslån på 2,95 prosent. I bankens historie har renten på landbrukslån aldri tidligere vært under tre-tallet. Dette gjør den nåværende renten historisk lav.

Vår rente på driftskreditt er på 3,40 prosent og topper listen på rentebors.no. 

Siste landbruksnyheter

Robotbønder øker overskuddet

15. februar 2017

Bønder med melkerobot gjør det stadig bedre og har økt timelønnen med 60 prosent på to år. Men fortsatt tjener andre melkeprodusenter mer per time.

Flere med positiv økonomisk utvikling

3. februar 2017

En stadig større andel av norske bønder oppfatter at økonomien på bruket har utviklet seg i positiv retning. Andelen har økt fra 10 prosent i 2002 til 40 prosent i 2016.

Stabil bruk av arbeidsinnvandrere

31. januar 2017

Det er ikke bare grøntprodusentene som satser på utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Andelen melkeprodusenter som bruker slik arbeidskraft har omtrent doblet seg på drøyt ti år. Men andelen sier ikke alt.

Lån til landbruket

  • Rente fra 2,95 %
  • Gode og forutsigbare betingelser
  • Ingen termingebyr
  • Egen kunderådgiver

Søk landbrukslån

Medlemskonto Norges Bondelag - fortsatt uten årsgebyr

Er du medlem av Norges Bondelag og har medlemskonto med kort, vil årsgebyret på bankkort knyttet til denne kontoen fortsatt være 0,- kroner.

Se Landkredittbank.no/nb