Hopp direkte til innhold

Landkreditt Utbytte fyller tre år

Aksjefondet Landkreditt Utbytte fyller tre år 28. februar. De av våre investorer som ble med fra starten kan glede seg over at en hundrelapp har vokst til 140 kroner i løpet av tre år.

Stadig flere investorer interesserer seg for Landkreditt Utbytte. Noen plasserer engangsinnskudd, mens andre inngår spareavtale. Fondet har nå passert over tusen andelseiere og er et godt alternativ for langsiktige sparere.

Når vi nå kan slå fast at en hundrelapp har vokst til 140 kroner siden oppstarten, er det basert på en forutsetning om at utbyttebetalingene har blitt reinvestert i fondet (det samme gjelder grafen under).

Aksjeutbyttene utbetales til andelseierne

Landkreditt Utbytte investerer i utbyttebetalende aksjer og egenkapitalbevis, hovedsakelig på Oslo Børs. Fondets investeringer innrettes konsekvent mot selskaper som har en etablert utbyttepolitikk, forankret i sterke markedsposisjoner, god inntjeningsevne og solid finansiering som sikrer eierne best mulig avkastning på egenkapitalen.

Fondet utbetalte kroner 5 per fondsandel i 2013, mens det ble utbetalt kroner 5,50 til andelseierne både i 2014 og 2015.

Aktivt forvaltet

Landkreditt Utbytte er et aktivt forvaltet aksjefond med en relativt konsentrert portefølje bestående av i underkant av 30 ulike aksjer og egenkapitalbevis.

Fondet har en begrenset direkte eksponering i virksomheter som er tilknyttet oljeindustrien og søker aktivt å unngå eksponering i selskaper som har sin inntjening tett forbundet med uforutsigbare fraktrater og råvarepriser som svinger med tilbud og etterspørsel i globale markeder.

Fondets kjerneportefølje består av bankaksjer og egenkapitalbevis. Ved utgangen av januar var cirka en fjerdedel av tilgjengelige midler investert i sjømatsektoren, en bransje som i betydelig grad bidratt positivt til fondets gode avkastningshistorikk.  

Se www.landkredittfondene.no for mer informasjon om Landkreditt Utbytte og våre andre fond. 

Relaterte saker

Urolige aksjemarkeder

26. august 2015

Den siste tidens børsuro har skapt dramatiske overskrifter i media. Det er lett å bli nervøs for den som eier aksjefond. Men den langsiktige sparer bør forholde seg i ro når det stormer på verdens børser. Tålmodighet lønner seg og dette vet heldigvis de fleste av våre fondssparere.