Landkreditt Utbytte deler ut årets utbytte

Årets utbytte er fastsatt til 5,25 kroner per andel. Fondets kurs noteres eksklusiv utbytte mandag 13. juni 2016, med utbetaling fredag 17. juni 2016.

Årets utbytte er fastsatt til 5,25 kroner per andel. Fondets kurs noteres eksklusiv utbytte mandag 13. juni 2016, med utbetaling fredag 17. juni 2016. Dette gir en direkteavkastning på 3,7 % og fondets samlede avkastning siste år var 6,94 % per 31. mai 2016.

Landkreditt Utbytte investerer i utbyttebetalende aksjer og egenkapitalbevis, hovedsakelig på Oslo Børs. Fondets midler investeres fortrinnsvis i selskaper som med basis i sterke markedsposisjoner, god inntjeningsevne og solid finansiering har etablert en utbyttepolitikk som sikrer eierne best mulig avkastning på egenkapitalen.

Fondets investeringsstrategi har nå blitt testet «live» siden februar 2013. I denne perioden har Landkreditt Utbytte levert årlig avkastning som overgår den generelle markedsutviklingen med god margin.

Fondet har levert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 16,24 %, mens Oslo Børs Hovedindeks til sammenligning har levert en årlig økning på 8,52 % siden fondet ble startet opp den 28. februar 2016.

Fondet har også vist relativt små kursbevegelser; både sammenlignet med den generelle markedsutviklingen og andre fond som investerer tilgjengelige midler på Oslo Børs. Målt ved standardavvik – et statistisk mål på kurssvingninger – rangeres Landkreditt Utbytte nå nederst på risikoskalaen blant sammenlignbare fond som primært investerer i det norske aksjemarkedet.

Det siste året har interessen for å investere i Landkreditt Utbytte vært stadig økende. Fondet har nå over 1.000 fornøyde kunder og en forvaltningskapital  som nærmer seg en halv milliard kroner.