Hopp direkte til innhold

Korn og svin ga topp resultat

Jordbruksinntekten økte i 2015 med kr 37.500, og de største brukene har prosentvis best økning. Dette er årsakene.

De årlige driftsgranskingene fra NIBIO er klare med resultater for 2015. Regnskapet på drøyt 900 bruk over hele landet og med stor bredde i produksjoner er analysert. I 2015 økte resultatet i snitt med 13 prosent til kr 326.800 per årsverk.

Mest økning hos de største i sentrale strøk

– Hovudlinjene er økonomisk framgang, og mest til dei største. Den store inntektsauken kjem frå høgare prisar på produkta. Prisen slår langt hardare ut på dei store bruka. I tillegg har det vore ei lita dreiing i jordbruksoppgjeret slik at heiltidsbonden får meir, forteller Torbjørn Haukås, seniorrådgiver i NIBIO.

Det er ingen hemmelighet at tilskuddene dreies mer i favorisering av de større brukene. Dette slår mest ut i de tunge jordbruksområdene som Jæren og flatbygdene på Østlandet. Disse fikk den største økonomiske veksten i fjor, mens utviklingen på Vestlandet stod helt stille.

Svinaktig godt resultat

Det er kombinasjonen av korn og svin som var den store vinneren siste året.

I snitt har inntekten til korn- og svinebøndene økt med 41 prosent. Med en inntekt på kr 440.000 per årsverk er det ingen andre større driftsformer som kommer så høyt.

Årsaken er flere. Det ble gode kornavlinger i 2015. I tillegg var det tilnærmet markedsbalanse for svin, noe som ga gode priser på svinekjøtt. I tillegg er det stadig en produksjonsøkning hos den enkelte svineprodusent som drar opp resultatet.

Bra når inntektene øker mer enn kostnadene

Produksjonsinntektene økte med 7 prosent som følge av økte priser og økning i volum og tilskudd. Tunge kostnadsposter som kraftfôr og gjødsel økte med henholdsvis 5 og 7 prosent. I snitt var kostnadsøkningen 6 prosent. Også kostnader til leasing og maskinleie økte mye i 2015.

Gjennomsnittlig nettoinvestering per bruk økte fra kr 124.800 til kr 127.800 i 2015. Det anses fortsatt som et høyt investeringsnivå. Også her trekker de største brukene opp snittet.

Gjelden økte med 6 prosent i snitt per bruk. Gjeldsdelen for driftsgranskingsbruken gikk ned ett prosentpoeng til 47 prosent i 2015. På tross av økt gjeld gikk rentekostnaden med 7 prosent som følge av lavt rentenivå.

Kilder:
NIBIO: Driftsgranskingar i jordbruket