Hopp direkte til innhold

Konkursrekord i dansk landbruk

191 danske bønder gikk konkurs siste 12 måneder. Flere bønder gir opp håpet om bedre tider etter mange år med dårlig økonomi.

Enkelte rekorder er mindre hyggelige enn andre. Antall konkurser i dansk landbruk er det høyeste siden 1994. I mars var det 31 konkurser mot 18 og 23 i de to første månedene av året. Gjennomsnittet i fjor var 13 konkurser per måned.

Det forventes også en økning framover. Fram til nå har vi nok sett flest tilfeller av at bankene har tatt initiativ til å slå bonden konkurs. Nå viser trenden at flere bønder selv kaster inn håndkleet.

– Økningen i antall konkurser har også sin årsak i at flere bønder selv gir opp. Etter mange års kamp på grunn av de lave verdensmarkedspriser er økonomien mange steder så anstrengt og håpet om en normalisering av prisforholdene er så redusert, at noen bønder har vanskelig for å se en utvei og gir opp, sier foretaksøkonomisk sjef, Klaus Kaiser ved Seges til Landbrugsavisen.

Mørketallene er større

I tillegg til tallene som framkommer i statistikken, kommer antall gårder som selges under påtrykk fra bankene uten at de er slått konkurs. Danske banker foretar nå store nedskrivninger av verdier ut fra situasjonen i landbruket. 

Danske bønder fikk for få år siden etablert Landbrugets Finansieringsbank som skulle redde bønder som var i økonomisk krise. Målgruppen var dyktige bønder som var tynget med for mye gjeld.

Men tallene for banken for 2015 viser en redusert aktivitet, fordi det er færre som oppfyller vilkårene og det er færre som gjennomfører generasjonsskifte og foretar investeringer.

Bankene taper på bøndene

Årsmeldingene fra de danske bankene viser at tapene på landbrukskunder øker. Eksempelvis kan Spar Nord melde om god bedring i kredittverdighet i alle sektorer utenom landbruk. Bankens andel av utlån til landbruket ble redusert fra 8 til 7 prosent i 2015, men likevel sto landbruket for 98 prosent av de nedskrivninger banken måtte foreta.

Nordjydske Bank melder at halvparten av det de har lånt ut til landbruket er lånt ut til bønder med økonomiske problemer. Mer en tredel av gårdene er i gruppen banken betegner som "objektiv indikasjon på verdireduksjon".

Utvidet engasjement som ikke er positivt

Hva er så årsaken til at enkelte banker øker sitt engasjement overfor bønder? Skjern Bank økte i fjor andelen i landbruk fra 13 til 15 prosent. Utlånet økte med 160 millioner kroner eller drøyt 18 prosent. Det er et uttrykk for at de har sett seg nødt til å utvide kreditten til bøndene for å holde dem i gang.

Landbrugsavisen:
Største antal konkurser siden 1994
Redningsbank for landmænd skuffer på utlån