Hopp direkte til innhold

Konkurs med 30 % egenkapital

Skal det være mulig å gå konkurs hvis du har positiv egenkapital?

Ja, mener danske banker som ikke vil gi bønder i likviditetskrise mer kreditt. Konsekvensen blir at bonden må gi opp og gården blir tvangssolgt.

Heldigvis er det mye fra dansk landbruk som ikke er overførbart til Norge, men det som skjer kan likevel minne oss om noen grunnleggende økonomiske sannheter. Til daglig er det vanskelig å leve av den kapitalen som er bundet i gården. Drifta må gi overskudd.

Som kjent er det et økende antall konkurser i dansk landbruk. Særlig svineprodusenter og melkeprodusenter rammes hardest. Årsaken er flere, men høy gjeldsgrad kombinert med lave avregningspriser er grovt sett årsaken.

Egenkapital i gården er ingen sikring mot konkurs

Danske bønder har vært gjennom en periode hvor de kunne låne med sikkerhet i en forventet høy jordverdi. Bankene har imidlertid innsett at sikkerhet i de høye jordverdiene ikke er realistisk og det har de siste årene foretatt en nedskrivning av verdien i sine regnskaper og vurderinger.

På tross av nedskrivning av verdien er det mange bønder som har positiv egenkapital og som sliter. Selv med egenkapital helt opp i 20-30 prosent kan de gå konkurs fordi banken ikke vil øke kreditten. dermed oppstår en likviditetsklemme som gjør at regninger ikke blir betalt.

Likviditetsmangel stopper virksomheten

– Likviditetsmangel og manglende overskudd er årsaken til at de fleste må gi seg. Men bankene har også begynt å avslutte de som har noe egenkapital. Vi har eksempler på at bønder med opptil 20-30 prosent egenkapital blir slått konkurs, forteller utviklingssjef i Jysk Landbrugsrådgivning, Bjarke Poulsen, til Landbrugsavisen.

Situasjonen er uvanlig fordi man normalt betegner en landbruksvirksomhet som solid når den har 30 prosent egenkapital. De fleste gårdsbruk som slås konkurs har lav eller ingen egenkapital og flere år med negative produksjonsresultater. Nå ser man altså at bankene avslutter sitt engasjement i gårder som har god egenkapital men samtidig har flere års negative resultater bak seg.

Bankene mener de gjør en nøye vurdering

Økonomisk direktør Jakob Legård Jakobsen fra bankenes interesseorganisasjon, Finansrådet, sier at det er grundige vurderinger om bedriftens fremtid som legges til grunn når banken avslutter sitt engasjement i en gård med god egenkapital.

– 20-30 prosent i egenkapital er et høyt nivå. Men hvis der ikke er utsikt til, at det blir driftsoverskudd, så kan man komme i en situasjon hvor banken er nødt til at si stopp for ytterligere kreditt, forklarer Jakob Legård Jakobsen til Landbrugsavisen.

Bankene lever av bønder som betaler for seg

Også i Norge har vi hatt stort fokus på sikkerhet ved utlån. Mange bønder har ikke fått med seg at bankene i større grad også vurderer evnen til å skape et godt økonomiske resultat. For banken er det siste utvei å tvangsselge en gård. Før man kommer så langt har banken forsøkt alle andre utveier for at bonden skal kunne komme i en situasjon hvor gjelden kan betjenes.

—    Som samvirke, vil Landkreditt Bank være der og bistå låntagerne, det vil si medlemmene, i større grad enn det man vil kunne forvente av en annen bank. Vi kan likevel beslutte å si stopp dersom vi ser at det ikke lenger er mulig å generere driftsoverskudd, på tross av at det kan ligge merverdier i eiendommene eller eiendelene. Det er bedre for alle parter å avslutte et engasjement mens det fortsatt finnes merverdier. Bonden får da midler ut til å starte på nytt med noe annet, sier Marianne Kirchoff, banksjef for landbruk i Landkreditt Bank.

Landbrugsavisen: Banker lukker polstrede landbrug

Landkreditt Bank: Konkursrekord i dansk landbruk