Hopp direkte til innhold

Konfirmasjonsgaven som varer

Fondsandeler som konfirmasjonsgave har flere fordeler.

I følge en undersøkelse fra TNS Gallup gjengitt av Aftenposten, ønsker åtte av ti konfirmanter seg penger som gave til konfirmasjonen.

—     Det er lett å forstå at penger ofte står høyt på ønskelisten hos konfirmantene. 15-åringer har gjerne mye de kunne tenke seg å bruke konfirmasjonspengene til her og nå, sier banksjef for personmarked, Lars Johannessen.

Anbefalingen fra Lars er å sørge for at pengegaven går til langsiktig sparing ved å gi den i form av fondsandeler.

Gaver som vokser og varer

De som gir pengegaver har nok ofte et annet syn enn konfirmantene på hvor tilgjengelig pengene skal være på kort sikt, og hva de skal kunne brukes til.

Fond som konfirmasjonsgave er mer langsiktig enn kontanter. I aksjefond er anbefalt spareperiode minst fem år.

—     Foreldre, besteforeldre, tanter og faddere tenker gjerne at konfirmasjonsgaven skal være med på å sikre et godt økonomisk grunnlag for konfirmantens fremtid, sier Lars.  — Når kunder kontakter oss om fondsandeler som konfirmasjonsgave, ser de for seg at pengene skal bidra til spesifikke formål, som for eksempel fremtidig kjøp av bil eller bolig.

Det at konfirmanten trenger godkjennelse fra foreldre/verge for å kunne ta ut pengegaven frem til fylte 18 år, bidrar til å sikre en viss langsiktighet.

Pengene kan vokse raskere

En gave i form av andeler i et aksjefond, gir mulighet for at pengene kan vokse raskere. Aksjemarkedet svinger, men over tid gir det generelt en høyere forventet avkastning enn banksparing.

—     For ungdommen ligger det mye læring i det å følge med på hvordan verdiutviklingen er på pengene han eller hun fikk til konfirmasjonen. Kanskje motiverer det til at fondsandeler er på ønskelisten også ved senere anledninger, fortsetter Lars.

Lars oppfordrer samtidig foreldrene til å prate med konfirmanten om penger og økonomisk planlegging i forkant av konfirmasjonen. Pengegavene til konfirmasjonen kan by på en god anledning til å etablere gode sparevaner.

Se våre fond.

Engangsbeløp eller spareavtale

Når du gir fond i gave, kan du velge å gjøre et engangskjøp av fondsandeler til den summen du har bestemt deg for å gi, eller du kan gi konfirmanten en spareavtale med et fast månedlig beløp i en avtalt periode. Minste tegningsbeløp i Landkredittfondene er 300 kroner.

I følge Lars er noen konfirmanter så heldige at de får begge deler!

Mest lest

Risiko eller ikke – hvordan sparer du?

1. september 2016

Markedet forventer at vi fortsatt vil ha lave renter i lang tid fremover. Hvordan skal du best skal ivareta dine penger i et lavrenteregime?

Unngå sleipe svindlere

25. november 2016

Får du en e-post som tilsynelatende er fra Skatteetaten i disse dager, bør du være ekstra oppmerksom.

Setter tall på stordriftsulempene

8. juni 2016

Større avstander gjør at store gårdsbruk har høyere kostnader per produsert enhet, Kostnad til drivstoff per liter produsert melk er 60 prosent høyere på store enn små bruk. NIBIO har satt tall på dette.

Hvor mye skal du gi?

Det er ikke enkelt å vite hvor mye det er riktig å gi. Det er store variasjoner i hvor mye konfirmantene får, og hver enkelt må tilpasse det til sin økonomiske situasjon.

Nettsiden Konfirmasjonsweb.no gir deg tips!