Hopp direkte til innhold

Investeringsdirektør trer tilbake

Investeringsdirektør Dagfinn Hopsdal nærmer seg pensjonsalder og har meddelt at han ønsker å tre tilbake.

Han vil være tilknyttet Landkreditt Forvaltning som rådgiver frem til han fyller 62 år i mars 2017.

Landkreditt Forvaltning har igangsatt prosessen med å få på plass ny investeringsdirektør og hans oppgaver vil inntil videre blir ivaretatt av administrerende direktør i samarbeid med selskapets forvaltere.  

Dagfinn Hopsdal har hatt ansvaret for investeringsvirksomheten i selskapet siden det ble en del av Landkreditt i 2004. På vegne av styret ønsker jeg å takke for hans bidrag til utviklingen av selskapet og for de forvaltningsresultatene som har blitt realisert i Landkredittfondene under hans ledelse.

Brita C Knutson
Administrerende direktør