Hopp direkte til innhold

Investeringen ned med Listhaug

Regjeringer kommer og går, men påvirker det bøndenes investeringer? Tallene viser at investeringene har falt med 20 prosent fra 2011 til 2014. Vedlikeholdet økte kraftig i samme periode.  

Med noen års mellomrom undersøker Statistisk sentralbyrå (SSB) bønders investeringer. De foreløpige tallene for 2014 er klare. Dette er første fulle regjeringsåret med en statsråd fra Fremskrittspartiet. Kan vi se noe utslag av optimisme eller pessimisme?

De nærmeste årene vi har til sammenligning i statistikken er årene 2008 og 2011, da Senterpartiet hadde statsråden i Landbruks- og matdepartementet. Lars Peder Brekk satt som minister fra sommeren 2008 til sommeren 2012. Før det var det partikollega Terje Riis-Johansen som var minister for landbruk.

Lik investering i bygninger per bruk i 2011 og 2014

Gjennomsnittsbonden investerte i driftsbygninger for 601.000 kroner i 2014 og 583.000 kroner i 2011, når alt måles i kroneverdi for 2014. Det vil si kun marginale forskjeller. Ser vi på landbruket samlet er det imidlertid en nedgang på 19 prosent eller 760 millioner kroner, fra 2011 til 2014. I 2014 ble det investert for 3,2 milliarder kroner i driftsbygninger. I tillegg ble det betalt leasing for driftsbygninger og bygningsinventar på til sammen 98 millioner kroner i 2014.

Det ble utført vedlikehold på bygninger på drøyt tre av fire gårdsbruk i 2014, et antall som viser en nedadgående trend. Hver bonde som utførte vedlikehold brukte i snitt 31.000 kroner i 2011, mot 47.000 kroner i 2014. Samlet utgjorde vedlikeholdet 1,5 milliarder kroner. Dette er en kraftig økning fra 2011 med hele 33 prosent.

Leasing på maskiner samme nivå

Hver sjette bonde leaset maskiner og redskap i 2014. Samlet leasingleie var på 741 millioner kroner. Dette er omtrent på nivå med 2008 og 2011, hvor leasingleien var på henholdsvis 718 og 725 millioner kroner. Økningen fra 2008 til 2014 er på kun tre prosent.  Også når vi bryter det ned på bruksnivå, er det ikke store avvik. Gjennomsnittlig leasingleie var 103.000 kroner per bedrift med leasing i 2014.

Den største endringen kan vi registrere for investeringer i maskiner og redskap. Gjennom 2000-tallet har samlet investering ligget på 3 milliarder kroner. I 2011 hadde den økt til 3.25 milliarder. For året 2014 har SSB registrert investeringer på 2,5 milliarder kroner i maskiner og redskap. Dette er en nedgang på 23 prosent. Ser vi denne endringen per bruk som investerte, gikk investeringen ned fra 229.000 kroner til 196.000 kroner. 

Hva er den politiske konklusjonen?

Den enkelte bonde gjennomførte investeringer i driftsbygninger på samme nivå under Sylvi Listhaug (Frp) som under Lars Peder Brekk (Sp). Samlet for landbruket var det imidlertid en markert nedgang. Men vedlikeholdet økte under Listhaug.

Den største endringen ser vi på investeringer i maskiner og redskap, som sank kraftig under Listhaug. Nivået på leasingleie holdt seg på omtrent samme nivå. Samlet har investeringen i landbruket sunket fra 7,2 milliarder til 5,7 milliarder fra den ene regjeringen til den andre. Det tilsvarer en nedgang på drøyt 20 prosent.

Så står vi igjen med spørsmålet om i hvilken grad politikerne påvirker bondens investeringer. Mitt inntrykk er at bonden tenker mer langsiktig enn politikerne. Enkelte prosesser kan bremses opp, men de som satser vil satse under skiftende regimer. Problemet for landbruket blir at færre satser og at totalinvesteringene dermed blir lavere.

– De fleste gjennomfører investeringsplanene uavhengig av hvem som sitter i regjering, men etter regjeringsskiftet ser man en tendens til at færre prosjekt får støtte. Utbyggingene er også avhengig av om bankene har tro på framtida til landbruket, sa markedssjef Vegard Schanche i Gråkjær AS til Nationen i fjor høst.

Kilde SSB: Landbruksundersøkinga, 2015, førebels tal

Les også hos Landkreditt Bank: De største investerer mest